Operationell hyra

För att arbeta produktivt är det viktigt med pålitlig utrustning. Om du byter utrustningen vart tredje år kan du säkerställa att IT utrustningen lever upp till dina förväntningar. Genom att upprätta ett schema för förnyelse sparar du tid för underhåll, ökar säkerheten och får genomgripande bättre driftseffektivitet.
Genomför förnyelseplanen och gör dig av med potentiella risker och kostnader för avyttring genom att välja hyra från Dell Financial Services. Du kan känna dig trygg med Dell Financial Services tack vare våra professionella medarbetare och möjligheter vid hyresperiodens slut.

Det här innebär tjänsten

Operationell hyra är ett sätt att tillgodose omedelbara teknikbehoven medan du bevarar kassaflödet:

  • Maximerar utrustningens praktiska livslängd
  • Bidrar till att minska IT-kostnaderna genom regelbundna uppgraderingar vid hyresperiodens slut
  • Kan ge skatte- och bokföringsmässiga fördelar*
Så här fungerar det

Vid slutet av hyresperioden kan du köpa loss utrustningen till dess aktuella marknadspris, returnera utrustningen eller förlänga avtalet.

Kvalificerade kunder kan dessutom kombinera detta med fördröjning av hyresbetalning under 60, 90 eller 120 dagar. Köp den utrustning du behöver i dag och fördröj hyresbetalningarna en viss period.

Läs mer om fördelarna med hyra via Dell Financial Services

IT-hyra: Strategiska, ekonomiska och operationella faktorer att tänka på (på engelska)     


Alternativ vid slutet av hyresperioden