|

Konsulttjänster för dokumenthantering och samarbete

Konsulttjänster för Microsoft® SharePoint®: Förändra sättet du kommunicerar, samarbetar och delar information på över hela världen.

I dagens utspridda globala miljö utmanas företag som ditt att öka produktiviteten och innovationstakten, minimera resebehoven och snabba upp processer genom att ge de anställda effektiva verktyg för kommunikation och samarbete.
Microsoft® SharePoint® är en samarbetsplattform som hjälper medarbetare att kommunicera och interagera på ett effektivt sätt, både via formella och informella kanaler, inom företaget och externt, samt att hantera information på ett tillförlitligt sätt från början till slut.

SharePoint erbjuder lösningar för att:
  • Dela idéer, hitta svar och följa kollegors arbete. Publicera innehåll från vilket kontorsprogram som helst och dela det med människor inuti och utanför din organisation. Allt detta kan du göra från din surfplatta eller mobiltelefon.
  • Organisera team, projekt och uppgifter, dokument och teamens e-post från en och samma plats som är tillgänglig både online och offline.
  • Hitta experter som du inte visste fanns i din organisation och få enkelt överblick över deras intressen, tidigare projekt och dokument.
  • Utveckla program baserade på standardiserad och öppen webbteknik med den nya molnprogrammodellen och publicera dem i er privata organisationskatalog eller SharePoint butik. Skapa imponerande webbplatser med bekanta designverktyg och utveckla dynamiska webbplatser för intranät och Internet där företagets vision kan göras tillgänglig för en bredare publik.
  • Hantera kostnader och risker genom att åstadkomma bättre prestanda, skalbarhet och säkerhet och välja mellan driftsättning på plats, i molnet eller en hybridversion av dessa två.
Bygg en infrastruktur med Dell och Microsoft

Vi kan arbeta med ditt team och snabbt utvärdera, utforma och driftsätta en samarbetslösning baserad på Microsoft® SharePoint® och integrera den i ditt IT-system. Våra konsulttjänster ger dig ett testat ekosystem bestående av människor, processer och produkter, med en robust SharePoint miljö som klarar alla de krav på funktioner och flexibilitet som ställs i dagens affärsklimat. Konsulttjänsterna för Microsoft SharePoint ingår i Flexible WorkStyle från Dell, en affärslösning vars syfte är att skapa en mobil och flexibel arbetsstyrka.

Dell Agile Consulting – Flexibla konsulttjänster utformade av dig

Vår beprövade och flexibla metod för teknikhantering är utformad för att hjälpa dig att få bästa möjliga resultat från dina Microsoft Lync projekt. Vi börjar med ett gemensamt möte där vi reder ut vilka behov du har, bedömer vad som behöver göras och skapar en lista över prioriterade åtgärder. Därefter börjar våra konsulter omedelbart att beta av listan och håller dagliga möten för att tillsammans med dig följa upp och vid behov prioritera om arbetet. Den sista dagen har vi en projektavstämning där vi rapporterar våra resultat och fastställer vad som behöver göras härnäst.

Fördelarna med våra konsulttjänster för dokumenthantering och samarbete är bland annat:
  • Fokuserar på resultat som gagnar hela verksamheten
  • Omvandlingsprojekt som genomförs snabbt och effektivt
  • Högt affärsvärde i hela organisationen
  • Inkluderar alla intressenter
  • Flexibel, modulbaserad metod
Gå till www.dell.com/services (På engelska) eller kontakta din Dell-representant om du vill ha mer information om dessa tjänster.
Kontakta en Dell-expert