|

Konsulttjänster för effektivitet och hantering

Konsulttjänster för planering och omvandling av datacenter för en dynamisk infrastruktur

Ett verkligt optimerat datacenter är ett som tillämpar en helhetssyn och har en god balans mellan de tre primära funktionsområdena, nämligen IT, anläggningar och driftshantering. Genom denna balans säkerställs ett effektivt utnyttjande av IT-investeringen och en effektiv resurstilldelning som styrs av företagets behov.

Framtidens datacenter måste vara mycket energisnålt, flexibelt, motståndskraftigt och återställningsbart.
Detta kräver noggrann planering, en avancerad kylningsmodell och korrekt användning av virtualisering och annan teknik. Dessutom måste det finnas en heltäckande strategi.

Dells konsulter hjälper dig att utöka datacentrets kapacitet samtidigt som du får högre tillförlitlighet, minskade kostnader och lägre energiförbrukning. Vi kan också planera, utforma och implementera ditt kommande datacenter eller genomföra en konsolidering/migrering av dina nuvarande anläggningar. Åtgärda de snabbt stigande anläggningskostnaderna genom att låta våra experter analysera ett antal olika utrymmes-, strömförbruknings- och kylningsfrågor och med hjälp av bästa praxis rekommendera förbättringar prioriterade efter graden av påverkan. Ta itu med problem med begränsad kapacitet, utbredning och snabbt stigande strömförsörjnings- och kylningskostnader, och främja dessutom långsiktiga tillväxtmål genom att maximera datacenterutrymmet.

Workshop om datacenter
Utvärdera datacentrets kapacitet, effektivitet och tillförlitlighet när det gäller utrymme, ström och kylning. Spara energi, förläng resursernas livslängd och förbättra effektiviteten med IT och anläggningar. Få en analys av eventuella brister med åtgärdsförslag och långsiktiga strategier för att optimera och konsolidera ditt datacenter.

Våra experter kan hjälpa dig med att effektivisera en mängd olika hanteringsuppgifter i datacentret, bland annat:

 • Kapacitetsplanering
 • Utformning och planering av konsolidering och migrering
 • Policy och procedurer
 • Strategi
Effektiva resurser
Behöver du utöka datacenterkapaciteten för att tillgodose verksamhetens växande krav samtidigt som du måste skära ned kostnaderna för strömförsörjning och kylning och minska utrymmet? Brist på utrymme för ytterligare servrar och lagringsenheter, ökade kostnader för kylning och områden som är för varma eller för kalla kan vara tecken på en ineffektiv infrastruktur. Ineffektivitet kan leda till strömavbrott, problem med maskinvara och behov av att bygga ut för att få plats med fler enheter i datacentret.

Kom igång med hjälp av Dells energibedömning
Dells energibedömning görs på plats. Vi identifierar systemkapacitet och brister i datacentret. Vi ger förslag till förbättringar av energiförbrukning och kylning, datakablage och användning av golvyta/utrymme, och vi ger avancerad vägledning i arkitekturfrågor.

Våra konsulter samarbetar med ditt team i följande frågor:
Driftsättning
Konceptuell design
 • Utformning av energihantering
 • Teknisk utformning/konstruktion
 • Implementering av tjänster för hanteringsrådgivning
 • Val av platser
Fördelar med konsulttjänster för effektivitet och hantering:
 • Minska behoven av och kostnaderna för IT-hantering genom att köra flera program och operativsystem oberoende av varandra på en enda server.
 • Prioritera företagets behov och maximera serverresurserna genom att snabbt och automatiskt flytta arbetsbelastningar från en virtuell arbetsyta till en annan.
 • Spara pengar på maskinvara, hantering, fastigheter, energi och kylning
Kontakta en Dell-expert