|

Konsulttjänster för e-post och kalender

Konsulttjänster för Microsoft® Exchange™: Den uppkopplade, starka och innovativa arbetsplatsen

Har ditt företag råd att förlora tillgången till e-post, även om det bara gäller en dag? Några timmars driftstopp kan innebära förlorade data, förlorad inkomst och dessutom ett skadat rykte. Vi kan hjälpa ditt team att skapa en plattform för e-postkommunikation som är stabil, säker och tillgänglig vad som än händer.

Dells konsulter kan arbeta med ditt team och snabbt ta fram en lösning baserad på Microsoft® Exchange™ och integrera den i ditt IT-system. Vi använder testade metoder och bästa praxis för att hjälpa ditt team att modernisera en befintlig Exchange miljö eller migrera från en annan metod.

En ständigt aktiv arbetsstyrka

Som Microsoft Preferred Partner för Office 365 kan Dells konsulter hjälpa ditt team att analysera, planera och snabbt implementera en Office 365 lösning som är anpassad efter dina verksamhetsbehov. Med hjälp av bästa praxis och kraftfulla metoder blir omvandlingen lönsam snabbare, oavsett vilken driftsättningsmodell du väljer – hybrid eller helt molnbaserad. Oavsett om du moderniserar din befintliga Microsoft-plattform eller flyttar från ett annat system, t.ex. Lotus Notes eller Novell GroupWise, kan Dell Services hjälpa dina användare att blir mer produktiva praktiskt taget när och var som helst på alla sina enheter.

Fördelarna med våra konsulttjänster för e-post och kalender är bland annat:
  • Fokuserar på resultat som gagnar hela verksamheten
  • Omvandlingsprojekt som genomförs snabbt och effektivt
  • Högt affärsvärde i hela organisationen
  • Inkluderar alla intressenter
  • Flexibel, modulbaserad metod
Gå till www.dell.com/services (På engelska) eller kontakta din Dell-representant om du vill ha mer information om dessa tjänster. 
Kontakta en Dell-expert