|

Konfigurationstjänster

Få nya system som är redo att användas direkt efter leverans

Att genomföra integrering av maskinvara och programvara från tredje part i nya system kan vara en frustrerande, komplex och dyr process om den görs internt inom företaget. Våra konfigurationsexperter finns här för att hjälpa dig.

Vi eliminerar behovet av att installera imagefiler på nya system vid skrivbordet eller på en installationsplats. Vi läser in imagefilen så som du tillhandahåller den och dina nya system förses alltså med en image medan de byggs på fabriken. På så sätt får du konfigurerade och körklara system, med minimalt eller inget behov av anpassning från din personal.

För att se till att samtliga nya datorer har samma version av samma programvara kan vi installera anpassad eller tillverkarspecifik programvara på fabriken. Vår automatiska installationsprocess sparar timmar i driftsättningstid och minskar risken för fel efter driftsättningen. Dessutom kan våra experter anpassa inställningar för BIOS, portar, skript och hårddiskpartitionering.

Avslutningsvis kan vi installera branschstandardiserade maskinvarukomponenter och de rätta drivrutinerna redan under tillverkningsstadiet. Vi kan även införskaffa specifika komponenter som nätverks- och grafikkort från tredje part genom via vår omfattande leverantörskedja, och installera dem i vår fabrik under tillverkningen.

Kontakta din Dell EMC-representant om du vill ha mer information om våra konfigurationstjänster.
Kontakta en Dell-expert