|

Systemkonfiguration

Högre värde istället för högre pris

Att genomföra integrering av maskinvara och programvara från tredje part i nya system kan vara en frustrerande, komplex och dyr process om den görs internt inom företaget.

Våra konfigurationsexperter finns här för att hjälpa dig. Vi kan installera maskinvarukomponenter och programvara redan under tillverkningen, så att du får förkonfigurerade och körklara system, med minimalt eller inget behov av anpassning från din personal.

För att se till att samtliga nya datorer har samma version av samma programvara kan våra experter installera anpassad eller tillverkarspecifik programvara på fabriken. Vår automatiska installationsprocess sparar timmar i driftsättningstid och minskar risken för fel efter driftsättningen.

Dessutom kan våra experter anpassa inställningar för BIOS, portar, skript och hårddiskpartitionering.

Avslutningsvis kan vi installera branschstandardiserade komponenter och de rätta drivrutinerna redan under tillverkningsstadiet, så att dina nya datorer levereras körklara. Vi kan även införskaffa specifika komponenter som nätverks- och grafikkort från tredje part genom via vår omfattande leverantörskedja, och installera dem i vår fabrik under tillverkningen.

Online First Article

Vårt Online First Article-alternativ ger dig ett oerhört snabbt och effektivt sätt att granska och verifiera imagekonfigurationer, BIOS och annat som har att göra med integration och konfiguration av maskinvara och programvara innan en stororder levereras. Det enda du behöver göra är att logga in på vår portal och granska din första artikel online. Detta sparar tid eftersom du slipper vänta till nästa dag på att ett paket ska levereras. Du slipper kostnaden för en betaversion av produkten. Och du kan ge oss feedback omedelbart, vilket gör det möjligt för oss att vidta åtgärder snabbare.
Kontakta oss