|

Rackintegrering

Låt oss sätta ihop, rackmontera och dra kablarna för din datacenterutrustning – hos dig eller innan leverans

Hur mycket tid skulle ni spara om den nya datacenterutrustningen levererades fullt rackmonterad med alla kablar dragna?

Med Dells rackintegreringstjänster kan du eliminera de besvärliga och tidskrävande uppgifter som måste utföras varje gång ni ska installera nya serverkluster, lagringsenheter och nätverksprodukter. Genom att låta Dells specialister rackmontera datacenterutrustningen och dra kablarna, antingen på plats eller innan leverans, kan du säkerställa enhetlighet och hög kvalitet oavsett driftsättningens omfattning.

Vi konsoliderar all maskinvara som krävs på vårt center eller på din monteringsplats och ser till att monteringen utförs av högutbildade och kunniga tekniker. När komponenterna har satts ihop, rackmonterats och kablarna har dragits kan systemen aktiveras, testas och integreras i din miljö.

Om du vill ha mer information kontaktar du din Dell-representant.
Kontakta en Dell-expert