Ligg ett steg före med Dells IT-rådgivningstjänster

Dagens IT-tekniker har fullt upp med de vardagens tekniska problem och support i organisationen. Förväntningen att de ska ligga steget före de överhängande supportbehoven och identifiera nya möjligheter att minska kostnaderna visar sig ofta vara omöjlig att uppfylla.

Dells tjänster för IT-rådgivning är ett program som tillhandahåller proaktiva rapporter och analyser. Dessa minskar risken för oplanerade driftavbrott och optimerar driftens prestanda och stabilitet, så att du kan fokusera på de strategiska initiativ som påverkar organisationens slutresultat.

Du kan välja mellan två olika proaktiva paket med tjänster för IT-rådgivning. Paketen är anpassade efter olika IT-behov. Med det grundläggande paketet eller det strategiska paketet får du tillgång till expertråd som hjälper dig att maximera drifttid, prestanda och kostnadsbesparingar. Det grundläggande paketet för IT-rådgivning erbjuder en kompakt funktionsuppsättning, bland annat proaktiva rapporter och analyser som minskar risken för oplanerade driftavbrott och optimerar driftens prestanda och stabilitet. Det strategiska paketet erbjuder förbättrade funktioner, till exempel strategisk serviceplanering, proaktivt underhåll och benchmark-rapporter för kunder och företag.

Planering för samverkande support
Du får tillgång till en dedikerad kontaktperson på Dell som hjälper dig att driva IT-mål och effektivisera driften. Experten samarbetar med dig under avtalets hela giltighetstid och ser till att din supportplan följer schemat. Du får även*:

  • Vägledning med expertsupport – Den utsedda kontaktpersonen på Dell ger dig via fjärråtkomst trender, analyser och rekommendationerna som minskar driftavbrotten i din IT-miljö så att din organisation kan uppnå IT-mål, optimera affärsprocesser och utnyttja de aktuella teknikinvesteringarna fullt ut.
  • Genomförbara rekommendationer – Vi tillhandahåller trendrapporter om incidenter och expertanalyser som hjälper dig att identifiera systemrelaterade problem och rikta in dig på specifika möjligheter till kostnadsbesparingar.
  • Värdeanalys – Vi gör en fördelsanalys som hjälper dig att fatta viktiga beslut om supportplanering och inventariehantering.
  • Utvärdering av den årliga hälsokontrollen – Analysen innehåller identifiering av maskinvaru- och programvaruproblem som kan påverka din miljös funktion, bästa praxis för konfiguration av lagring, servrar och switchar samt rekommendationer för hantering av firmware, BIOS och korrigeringsfiler.
  • Årlig hantering av korrigeringsfiler – Hanteringen av korrigeringsfilerna utförs antingen via fjärråtkomst eller på plats och omfattar en implementering av hälskokontrollsutvärderingen i hela din server-, lagrings- eller nätverksmiljö.
  • Fjärrådgivningstjänster – Tillgång till teknisk expertis via telefon för hjälp med ämnen som virtualisering, lagringsteknik, systemhantering, Microsoft Exchange, säkerhetskopiering, återställning och arkivering (BURA) och nätverk.

*Vissa av funktionerna ingår endast i det strategiska paketet för IT-rådgivningstjänster. Mer information om var och ett av paketen finns i databladet.

Nya höjdpunkter

  • få incidentrapporter och trendanalyser från en av Dells IT-experter
  • Få en omfattande utvärdering av din IT-miljö samt en anpassad profil eller en plan som är särskilt utformad efter dina servicemål
  • Uppnå kontinuerlig optimering av supportprocesserna, maximering av IT-effektiviteten och minskning av supportincidenterna i samarbete med en Dell-expert.
  • Sex till tolv timmar av fjärrådgivning om tekniska ämnen.
>>Mer information PDF