|

IT-konsulttjänster

Förvandla ditt IT-landskap

Vår beprövade metod, som utvecklats genom koncepttestning i vårt lösningscenter och backas upp av verkliga erfarenheter inom ett brett spektrum av kundimplementeringar, hjälper dig att:
 • Förstå konsekvenserna av ny teknik med hjälp av workshoppar
 • Bedöma din infrastruktur för att identifiera förbättringsmöjligheter
 • Upprätta en skräddarsydd plan för just ditt företags specifika behov
 • Implementera marknadsledande lösningar som hjälper er att växa och blomstra
 • Hantera alla funktioner i hela systemet

Få ut maximalt av dina nuvarande IT-investeringar och utveckla en effektiv, energisnål och skalbar infrastruktur med hjälp av våra IT-konsulttjänster.
Kontakta en Dell-expert

Tjänster

 1. samordnad kommunikation

  Konsulttjänster för samordnad kommunikation och samarbete

  Detta kan bli din verklighet med Dell Flexible WorkStyle. Syftet med Flexible WorkStyle är att skapa en mobil och flexibel arbetsstyrka som kan kommunicera och samarbeta i realtid.

 2. Kvinna med headset

  Dell | Konsulttjänster för Microsoft® Lync ®

  Integrera en lösning för samordnad kommunikation som är baserad på Microsoft® Lync® med din organisations IT. Låt Dell hjälpa dig att tillgodose verksamhetsbehov, ersätta ett föråldrat PBX-system eller kombinera e-post, röstmeddelandesystem, telefon, ljud och video.

 3. konsulttjänster för e-post och kalender

  Konsulttjänster för e-post och kalender

  Dells konsulter kan arbeta med ditt team och snabbt ta fram en lösning baserad på Microsoft® Exchange™ och integrera den i ditt IT-system. Vi kan hjälpa ditt team att skapa en plattform för e-postkommunikation som är stabil, säker och tillgänglig vad som än händer.

 4. branschperspektiv

  Konsulttjänster för IT-strategi och planering

  Dells konsulter kan hjälpa ditt team att utvärdera företagets befintliga IT (som den är nu), ta fram en ny strategisk vision (som den ska bli) samt prioritera och utforma en IT-omvandlingsplan.

 5. affärskontinuitet

  Konsulttjänster för affärskontinuitet och katastrofåterställning

  Börja samarbeta med Dell i dag och få kunskapen, processerna och tekniken du behöver för att skydda din verksamhet mot de negativa effekter som kan orsakas av oväntade strömavbrott, rutinmässiga systemuppgraderingar och andra potentiellt skadliga händelser.

Tjänster

 1. Enheter för nätverkssäkerhet

  Konsulttjänster för omvandling av datacenter

  Våra heltäckande konsulttjänster för omvandling av datacenter kombinerar rätt människor, processer och teknik för att omvandla din datacentermiljö. Tjänsterna hjälper dig att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och nå snabbare lönsamhet.

 2. mes

  Konsulttjänster för moln och virtualisering

  Dells IT-konsulttjänster är anpassade för varje steg från virtualisering till moln.

 3. framgångshistorier från detaljhandeln

  Konsulttjänster för effektivitet och hantering

  Dells konsulter hjälper dig att utöka datacentrets kapacitet samtidigt som du får högre tillförlitlighet, minskade kostnader och lägre energiförbrukning. Vi kan också planera, utforma och implementera ditt kommande datacenter eller genomföra en konsolidering/migrering av dina nuvarande anläggningar.

Resurser

 1. Klicka här om du vill läsa PDF-filen

  IT-konsulttjänster för datacenter – effektiva resurser (På engelska)

  Dells IT-konsulttjänster använder en beprövad process som hjälper dig att förlänga ditt datacenters livslängd.

 2. Klicka här om du vill läsa PDF-filen

  IT-rådgivning: Informationsblad om nätverksworkshop (På engelska)

  Under denna halvdagsworkshop lär du dig hur du får en dynamisk infrastruktur och kör ditt datacenter och dina nätverk på ett enklare och mer effektivt sätt.

Tjänster

 1. Dell | Tjänster för Windows® migrering

  Dell | Tjänster för Windows-migrering

  Migreringstjänster som är avsedda att hjälpa din organisation att få en effektiv övergång till Windows 7 eller Windows 8.

 2. konsulttjänster för klientmobilitetslösningar

  Konsulttjänster för klientmobilitetslösningar

  På Dell tror vi att en stark virtualiseringsstrategi snabbt kan uppfylla löftet om en modern, effektiv och säker molnmiljö.

 3. kace

  Professionella konsulttjänster för KACE

  Dell™ KACE-enheterna är prisvärda, enkla att använda och ger fullständigt integrerade och automatiserade lösningar för systemhantering.

Resurser

 1. Klicka här om du vill läsa PDF-filen

  Översikt om snabbare migrering av Windows – informationsblad (På engelska)

  Lättanvända tjänster som hjälper dig att komma igång med eller slutföra migreringen från Windows XP

 2. Klicka här om du vill läsa PDF-filen

  Femdagarsutbildning för implementering av KACE (På engelska)

  Dell™ KACE-enheterna är prisvärda, enkla att använda och ger fullständigt integrerade och automatiserade lösningar för systemhantering. De minskar komplexiteten vid hantering av korrigeringsfiler, identifiering av enheter och många andra uppgifter.