|

Konsulttjänster för IT-strategi och planering

Omvandla din IT med Dell

Identifiera verksamhetsbehov, prioritera och utveckla en heltäckande lösning för IT-omvandling

Vill du standardisera, förenkla och automatisera din IT-organisation? Dells konsulter kan hjälpa ditt team att utvärdera företagets befintliga IT (som den är nu), ta fram en ny strategisk vision (som den ska bli) samt prioritera och utforma en IT-omvandlingsplan. Genom vårt partnerskap med bl.a. BMC Software kan vi erbjuda de verktyg och den expertis som din organisation behöver för att lyckas.

Workshop om IT-omvandling
Börja nästa IT-omvandling med objektiv analys och stöd från Dells experter. Under workshopen fokuserar våra konsulter på dina utmaningar och mål istället för att försöka sälja den senaste produkten. Vi hjälper dig och dina team att identifiera verksamhetsbehov, prioritera mål och utveckla en fullständig affärsplan för att hjälpa dig att omvandla teknik, processer och medarbetarnas arbetssätt. Vi använder en varumärkesneutral strategi och försäkrar oss om att alla intressenter samtycker till alla faser i omvandlingen.

ITTA – utvärdering av IT-omvandling

Med IT Transformation Assessment (ITTA) kan Dells IT-konsulter hjälpa dig att planera en IT-omvandling på ett objektivt och produktneutralt sätt, med fokus på de problem och utmaningar du står inför i dag och hur du vill att din IT ska se ut i framtiden.

ITTA börjar med att Dells IT-konsulter lyssnar på dig, tar reda på vad som håller dig vaken om nätterna och vilka mål, utmaningar eller hinder du står inför. Vi ser till att få fullständig överblick över IT-systemets befintliga status, och utför sedan en jämförande analys med utgångspunkt från bästa praxis i branschen och hur liknande företag hanterar sin IT. Baserat på hur stor skillnaden är skapar vi sedan en framtidsvision för er IT utan att ge förslag på specifika varumärken. Efter utvärderingen kan Dell tillhandahålla ytterligare konsulttjänster för att utforma och implementera en lösning baserat på vad din organisation behöver.

IT-tjänsthantering/ITIL-workshop

Upptäck Dells helpdeskinfrastruktur och Dells systemhanteringsverktyg och -processer som utformats för att omarbeta IT-processer med hjälp av bästa praxis från ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

IT-tjänsthantering/ITIL-utvärdering

Dells experter kan arbeta med ditt team för att ta fram ett prioriterat och definierat program med rekommenderade lösningar. Med en objektiv förståelse av var ditt företag befinner sig i dag och en handlingsplan för vart det behöver ta sig för att uppnå en effektiv hantering av IT-tjänster (ITSM – IT Service Management) kan du säkra medel och börja förändra din IT.

Vi erbjuder bland annat följande utvärderingar:
  • ITSM-strategi
  • Förfrågan och support för IT-tjänst
  • Hantering av IT-systemets tjänstekatalog och servicenivåer
  • Kostnader och direktdebitering för IT-tjänster
  • Hantering av IT-tillgångar
Fördelarna med våra konsulttjänster för IT-strategi och planering är bland annat:
  • Driv din IT som ett företag
  • Dela tjänster mellan olika avdelningar och geografiska platser
  • Definiera tjänster och fastställ leveransförväntningar
  • Förstå slutanvändares behov och vad som är värdefullt för dem
Kontakta Dell i dag för att ta reda på mer eller boka in ett möte med våra konsulter.
Kontakta en Dell-expert