|

Professionella konsulttjänster för KACE

Konsulttjänster för Dell KACE

Dell KACE-enheterna är prisvärda, enkla att använda och ger fullständigt integrerade och automatiserade lösningar för systemhantering. Våra experter kan hjälpa ditt team med snabb implementering, konfiguration och driftsättning av Dell KACE-enheter i din organisation. Med hjälp av Dells bästa praxis och planering kan Dells KACE-tjänster förbättra din investeringsavkastning och tillhandahålla resurser, utbildning och vårt optimerade driftsättningserbjudande för att migrera till nya Microsoft® Windows-operativsystem och Office med en automatiserad process.

Tjänster för KACE-implementering (fem dagar)
Minska komplexiteten när det gäller att hantera korrigeringsfiler, upptäcka/inventera enheter, distribuera programvara och öka säkerheten. Dells tjänster kan hjälpa dig att utvidga dina resurser så att du kan hantera din komplexa IT-miljö och snabbt dra fördel av KACE-enheter. Under ett konsultuppdrag som varar i fem dagar utbildar vi personalen om enheterna i KACE 1000- och 2000-serien och presenterar bästa praxis och planeringsmetoder för att snabbt driftsätta och börja använda enheterna.

Konsulttjänst för implementering på plats av KACE 1000-serien, light-version (tre dagar)
Dell har nu ett alternativ för KACE-kunder på små och medelstora företag med komplexa IT-miljöer och begränsade resurser där de kan utnyttja fördelarna med KACE. Under ett konsultuppdrag som varar i tre dagar utbildar vi personalen om KACE 1000-enheten och hjälper till att planera implementeringen.

Konsulttjänst för implementering på plats av KACE 2000-serien, light-version (två dagar)
Vår prisvärda, lättanvända enhet ger en lösning för automatiserad och integrerad driftsättning för små och medelstora företag som använder KACE och har komplexa IT-miljöer och begränsade resurser.

Konsulttjänst för optimerad driftsättning av KACE 2000-serien
Är din organisation ute efter sätt att minska komplexiteten vid driftsättning av operativsystem? Är en automatiserad driftsättningslösning för dyr att underhålla? Dells tjänster kan hjälpa dig att sänka kostnaderna för manuell provisionering och intern utveckling av skript. Maximera din investering i Dell KACE 2000 och minska IT-personalens arbetsbelastning när det gäller driftsättning och hantering.

Fördelar med professionella konsulttjänster för KACE:
  • Snabb driftsättning av Dell KACE-enheter
  • Öka kundnyttan
Kontakta en Dell-expert