Dell Behåll hårddisken

Gör det möjligt för dig att behålla kontrollen över Er affärskritiska data

Med tjänsten Keep Your Hard Drive (behåll hårddisken) kan du behålla kontrollen över känsliga affärsdata. När du får en ny hårddisk eller ersättningshårddisk behåller du den gamla och sparar eller kasserar den på egna villkor. På så vis släpper du inte kontrollen över känslig och hemlig information som kan finnas på dina hårddiskar och bestämmer själv hur du kasserar gamla trasiga hårddiskar.

  • Tjänsten Keep Your Hard Drive (Behåll hårddisken) erbjuder: Högre säkerhet – Din information och hårddiskar behöver aldrig hamna utanför din kontroll.
  • Fullständig kontroll – Genom att behålla defekta hårddiskar i företaget kan du själv bestämma när och hur du vill kassera dina data, på dina egna villkor.
  • Efterlevnad av föreskrifter – Hjälp med att följa aktuella datasekretessbestämmelser och företagets interna riktlinjer genom att säkerställa att känslig information på dina hårddiskar inte hamnar i orätta händer.
  • Riskminskning – Korrekt kontroll/kassering av känslig data.
>>Mer information PDF