|

Plattformshantering

Utöka serverutnyttjandet och förbättra svarstiderna

Med Dells tjänster för outsourcing av servervirtualisering och plattformsoptimering kan du minska dina behov av (och kostnader för) IT-hantering, oavsett hur stort eller komplext systemet är. Med tjänster som sträcker sig från support för stordatorer, iSeries, UNIX®/Linux®, NonStop Server (tandem) och Windows till verktygs-/molnlösningar (virtuell server) har du tillgång till en full uppsättning lagrings- och hanteringstjänster som kan hjälpa dig att sänka kostnaderna för maskinvara, hantering, fastigheter och kylning samtidigt som du höjer den totala effektiviteten.

Produktegenskaperna omfattar:
  • Full kundkontroll: Flexibla servicenivåavtal (SLA-avtal) och valfria automatiseringsverktyg för support med högre kvalitet och värde
  • Direktansluten lagring: Design och hantering av direktansluten lagring, tjänster för säkerhetskopiering/återställning av data och ändrings-/problemhantering
  • Flexibla hanteringstjänster: Systemdesign, arkitektur, konsolidering, migrering, övervakning, konsultation, implementering av bästa praxis och support för UNIX, IBM AIX, Sun Solaris, HP®-UX, Linux, AS/400 och Intel®-plattformar

Fördelar med plattformshantering:

  • Hur vore det att kunna köra flera program och operativsystem oberoende av varandra på en enda server?
  • Hur vore det att automatiskt kunna flytta arbetsbelastningar från en virtuell arbetsyta till en annan?
  • Hur vore det att kunna ta dina servrar och lagringsenheter till en ny nivå av effektivitet och kostnadsoptimering?

Om du vill ha mer information kontaktar du din Dell-representant.

Kontakta en Dell-expert