|

Kundinstallation

Förenkla driftsättningen av datorer

Din verksamhet har inte råd med driftavbrott ens när du installerar nya bärbara och stationära datorer som kommer att ge produktivitetsökningar på lång sikt.

Med våra klientinstallationstjänster kommer du att märka att datordriftsättningen blir enklare, snabbare och mer kostnadseffektiv. Du får en enkel och heltäckande service som kan kompletteras med fyra alternativ för: imagehantering, ladda upp till tre program, datamigrering och installation samt konfiguration av en trådlös router.

Genom att samarbeta med Dell EMC kan du:

  • Få experthjälp på plats: Vi kan skicka tekniker till dina anläggningar, inklusive fjärranslutna platser, som hanterar alla aspekter när det gäller att installera dina nya stationära och bärbara datorer.

  • Frigör interna resurser: Eftersom vi hanterar installationen åt dig kan du använda din IT-personals expertis där den behövs som mest – till hantering av dina strategiska verksamhetsmål.

  • Minimera avbrott: Du kan planera in installationen under normal kontorstid vid en tidpunkt då den inte påverkar slutanvändare och kunder så mycket.

Överför användardata och inställningar snabbt och säkert

Att migrera användardata och inställningar från en befintlig dator till en ny kan vara krångligt och tidskrävande – men det behöver inte vara det. Vi kan enkelt samla ihop och migrera hela användarkonton, inklusive operativsystemsinställningar och konfigurationsinställningar för Internet Explorer® samt INI- och datafiler. Med den här metoden får du en smidig övergång till nya datorer.

Vår tjänst för överföring av data och inställningar inkluderar:

  • Kraftfulla säkerhetsfunktioner: Till skillnad från andra lösningar krävs det inte några enskilda kontoinloggningsnamn och -lösenord. Våra tekniker interagerar aldrig med, eller har tillgång till, enskilda användardata under migreringsprocessen.

  • Möjlighet att gå tillbaka: Om en migrering misslyckas kan vi återgå till ett tidigare, fungerande läge och börja om därifrån.

  • Avancerad teknik: Eftersom vi använder en automatiserad lösning så behöver inga beslut fattas av tekniker. Den här lösningen ger konsekventa resultat genom att vi undviker beröringspunkter med hög risk.

  • Exceptionell kvalitetskontroll: Genom att tydligt definiera reglerna för migreringen innan driftsättningen börjar kan vi undvika avvikelser under datamigreringsprocessen. Vi kan också hjälpa till med återställningsåtgärder efter driftsättningen samt med dataverifiering via omfattande dataintegritetskontroller.

Kontakta oss