|

Logistiktjänster

Ta emot system där du vill ha dem, när du vill ha dem och på det sätt du vill ha dem.

Genom att välja den kombination av logistiktjänster som bäst kompletterar din driftsättningsförmåga kan du försäkra dig om att produkterna anländer på ett sätt som snabbar på driftsättningsprocessen.

Förpackning – märkning av fraktkartonger hjälper dig att spåra dina nya system från fabriken till slutanvändarens skrivbord utan att systemet behöver tas ut ur kartongen. Du kan ta emot produkten med relevant dokumentation och med kringutrustningen ordnad på rätt sätt med våra Drop in the box- och/eller Overpack-tjänster. Vi lägger helt enkelt i relevant dokumentation och kringutrustning i leveranskartongen för varje produkt du beställer. 

Lagerhantering – hjälper dig att konsolidera flera ordrar till en enda inköpsorder. Vi kan även konsolidera flera produkter och kartonger för leverans till din arbetsplats. Vi kan till och med skapa anpassade lastpallar och schemalägga leveranser så att alla dina system och tillbehör anländer samtidigt istället för separat. Om du inte vill få alla dina produkter levererade samtidigt kan vi erbjuda centraliserad lagerförvaring samt planerade delleveranser enligt ditt driftsättningsschema.

Transport – den här tjänsten är designad för att uppfylla särskilda krav på fraktlogistik eller leverans, t.ex. särskild utkörning och tidspecifika leveranser, som vanligtvis inte ingår i standardalternativ. Dessa tjänster kan omfatta leverans med baklyft, leverans inomhus (inte vid lastkajen) och uppackning av utrustning med bortforslande av skräp inkluderat. Om du har kontor i flera länder kan vi leverera system till samtliga kontor, till och med till slutanvändarens skrivbord, och tillhandahålla den skatt-och exportdokumentation som krävs för efterlevnad av landets lagar.

Dra nytta av vår omfattande globala leverantörskedja och utmärkta logistikförmåga.    

Det är viktigt för driftsättningsprocessen att maskinvaran anländer till rätt plats vid rätt tidpunkt. Våra logistiktjänster hjälper dig att planera in leveransen till en exakt plats vid en bestämd tidpunkt, även efter kontorstid¹. Detta sparar tid eftersom du kan schemalägga så att dina IT-resurser finns på plats när du behöver dem – på exakt den dag som de nya systemen anländer och behöver vara i drift.

Med sådan precision kan du tryggt schemalägga driftsättning och boka in IT-personal.


1. Alla tjänster är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din säljrepresentant eller projektledare för konfigurationstjänsterna om du vill ha mer information.
Kontakta oss