|

Dell | Konsulttjänster för Microsoft® Lync ®

Skapa en kommunikationsstrategi som växer med ditt företag

Konsulttjänster för samordnad kommunikation med Microsoft® Lync®

Tänk dig att ha en verkligt sammankopplad organisation där information, kunskap och innovation kan flöda obehindrat mellan teammedlemmarna. Föreställ dig ett arbetssätt där de bästa medarbetarna kan samarbeta och lösa problem i realtid samt öka produktiviteten. Våra konsulter kan samarbeta med dig och utforska en heltäckande strategi för samordnad kommunikation och samverkan, hjälpa dig att få insyn i de aktuella utmaningarna och ta fram en realistisk plan för att uppnå dina mål. Utöka ditt företags kommunikationsförmåga med våra ledande tekniska arkitekturer och upprepningsbara unika ramverk som har gjort oss till Microsofts världsledande Lync partner.

Bygg en tillförlitlig grund med Dell och Microsoft

Dells konsulter kan samarbeta med ditt team för att snabbt utforma och driftsätta en lösning för samordnad kommunikation (Unified Communication – UC) baserad på Microsoft® Lync® och integrera den i ditt IT-organisation. Vår kostnadseffektiva lösning tillgodoser både dina affärsbehov och IT-behov och kan komplettera eller ersätta dina befintliga röst- och/eller videoplattformar. Genom att kombinera e-post, röstmeddelandesystem, telefoni, ljud- och videokonferenssystem i ett IP-nätverk och göra det tillgängligt via ett enhetligt gränssnitt kan du höja din arbetsstyrkas effektivitet avsevärt och möjliggöra nya verksamhetsprocesser.

Konsulttjänster för videosamarbete

Tack vare ökad bandbredd och teknikutveckling har möjligheten att kommunicera med högkvalitativ video tagit steget ut från styrelserummet till vår handflata. En lyckad implementering av videosamarbete bör omfatta en integrering av avancerade dedikerade system med teknik för stationära datorer och mobila enheter så att potentialen i båda utnyttjas till max. Våra experter kan arbeta med ditt team för att utöka dina videokonferensfunktioner och möjliggöra personligt samarbete via en helt integrerad miljö för samordnad kommunikation.

Nya Dell Agile Consulting – Flexibla konsulttjänster som utformats av dig

Vår beprövade och flexibla metod för teknikhantering är utformad för att hjälpa dig att få bästa möjliga resultat från dina Microsoft Lync projekt. Vi börjar med ett gemensamt möte där vi reder ut vilka behov du har, bedömer vad som behöver göras och skapar en lista över prioriterade åtgärder. Därefter börjar våra konsulter omedelbart att beta av listan och håller dagliga möten för att tillsammans med dig följa upp och vid behov prioritera om arbetet. Den sista dagen har vi en projektavstämning där vi rapporterar våra resultat och fastställer vad som behöver göras härnäst.

Fördelarna med Dells konsulttjänster för Microsoft® Lync ® är bland annat:
  • Fokuserar på resultat som gagnar hela verksamheten
  • Omvandlingsprojekt som genomförs snabbt och effektivt
  • Högt affärsvärde i hela organisationen
  • Brett ekosystem av samarbetspartners
  • Flexibel, modulbaserad metod
Kontakta en Dell-expert