Alternativ vid slutet av hyresperioden

Din erfarenhet av hyresperiodens slut bör vara stressfri.

Dell Financial Services har flexibla alternativ för att tillgodose dina tekniska behov, ekonomiska mål och driftskapacitet. Du kan välja mellan att:

  • Köpa utrustningen till rådande marknadsvärde
  • Återlämna utrustningen
  • Förlänga hyresperioden, månadsvis eller under en bestämd tid

Svårt att fatta beslut just nu? Du kan fortsätta att hyra månadsvis utan att förlora den avyttringstjänst som ingår i hyran.

För att hjälpa dig att fatta rätt beslut erbjuder vi information om förlängning och/eller köp, information om returfrakt och enkel fakturering efter avstämning och inventering