Proaktivt underhåll

Enligt undersökningar använder IT-chefer mer och mer resurser bara till att hålla systemen igång, vilket ger färre möjligheter att fokusera på kärnverksamheten och strategier. Vår egen forskning visar att kunder med proaktivt underhåll rapporterar 40 % färre incidenter än övriga kunder.

Genom förhandsplanerad utvärdering, mer effektiv hantering av korrigeringsfiler och detaljerad rapportering kan Dells tjänst för proaktivt underhåll hjälpa dig att:

  • Proaktivt maximera din infrastrukturs tillgänglighet och stabilitet
  • Minska oplanerade driftavbrott
  • Sänka den totala ägandekostnaden samtidigt som prestandan förbättras
  • Minimera återställningstiden efter eventuella tekniska incidenter genom att minska antalet faktorer som behöver diagnostiseras och felsökas

Det här få du: Utvärdering och rekommendationer för drivrutin- och firmware-uppdateringar

  • Tillämpning av kundgodkända korrigeringsfiler och systemuppdateringar
  • Detaljerad rapportering av den ursprungliga utvärderingen och rekommendationer samt aktiviteter kunden valt ut och slutförda leverabler
  • Flexibel schemaläggning av nästkommande session för leverans av tjänsten för proaktivt underhåll, som finns tillgänglig dygnet runt, alla dagar i veckan
  • Valfri utvärdering av optimering av SAN-prestanda, med en underhållsanalys och lagringsprestanda

>>Mer information PDF