Dells fjärrsupporttjänster

Dell™ Proactive Systems Management för proaktiv systemhantering är ett webbaserad program som gör din servermiljö genomsynlig och hjälper dig att proaktivt upptäcka maskinvaruproblem samt övervaka statusen för serviceavtal via en säker portalvy över servermiljön. Den här tekniken ger dig tillgång till Dell ProSupport™*-tjänsternas förbättrade fjärrsupport för servrar utan extra kostnad, baserat på ditt tillämpliga serviceavtal (beroende av lägsta systemkrav). Tekniken driftsätts snabbt och enkelt och omfattar en Call home-funktioner som utformats för att sänka driftkostnaderna för din supportmodell.

Hur kan dessa Call home-funktioner utgöra ett mervärde för din supportmiljö? Proaktiv systemhantering:

  • Minskar komplexiteten genom att service och maskinvara kan inventeras via en och samma portal
  • Skapar effektivitet med maskinvaruövervakning och varningar
  • Använder automatisk diagnostik för att upptäcka och diagnostisera problem så att verksamheten snabbt kan återupptas
  • Påskyndar lösningar med Call home-funktioner och Auto-Support Case
  • Då serviceavtal håller på att gå ut skickas aviseringar så att inte detta kommer som en överraskning och leder till ökade kostnader

Dessa Dell ProSupport-funktioner tillhandahålls via en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) som är enkel att driftsätta, samt proaktiv systemhantering. Du kan maximera dina IT-resurser på ett effektivt sätt genom att göra det möjligt för Dell att på ett säkert sätt övervaka data och snabbt tillhandahålla åtgärdstjänster för de flesta Dell PowerEdge™-servrar. Stärk din IT-organisation genom att ge den möjlighet att agera proaktivt och spara tid och pengar åt ditt företag när maskinvarufel uppstår.

Du hittar mer information om vad Dell ProSupport kan erbjuda i anslutning till servrar på www.Dell.com/ProSupport. Gillar du det du hör? Klicka på Kom igång nu nedan för att förbättra ditt Dell ProSupport-serviceavtal.