|

ProSupport Flex för datacenter

ProSupport Enterprise Suite

Support som är anpassad efter behoven hos komplexa stora och utspridda datacenter


Många stora datacenter är dynamiska med unika och föränderliga behov och det inte går att ge effektiv support med fasta kontrakt. Dell EMC samarbetar därför med företag för att ge dem anpassad datacentersupport.

Föreställ dig en flexibel supportmodell som kan anpassas efter föränderliga verksamhetsbehov utan att supportnivåerna äventyras. Med ProSupport Flex får du tillgång till en ansvarig kontaktperson för teknisk service och ett särskilt team av support- och fälttekniker. Samtliga är utbildade för att ha kunskap om just din miljö och kunna säkerställa optimal prestanda. Vi anpassar oss efter de specifika behoven i ditt datacenter och samarbetar med dina resurser för att utnyttja befintliga funktioner. På så sätt betalar du bara för de tjänster du behöver.

Fördelar:
  • Optimera budgeten för support med ett anpassat paket
  • Komplettera dina resurser genom att endast utöka kapaciteten där det behövs
  • Minska riskerna och driftavbrott med effektiva processer