|

Dell ProSupport Flex för datacenter

Skräddarsydd support för stora datacenter

Ett stort datacenter är dynamiskt. Det går inte att hantera dess unika, föränderliga behov på ett effektivt sätt med ett fast avtal. Dell strävar efter att samarbeta med dig som företagskund för att ge en anpassad supportupplevelse för ditt datacenter.

Föreställ dig en flexibel supportmodell som gör att du kan anpassa dig efter föränderliga verksamhetsbehov utan att äventyra supportnivåerna. Med Dell ProSupport Flex för datacenter får du tillgång till en personlig teknisk kontoansvarig och ett särskilt team av support- och fälttekniker. Samtliga är utbildade för att ha kunskap om just din miljö och kunna säkerställa optimal prestanda. Vi anpassar oss efter de specifika behoven i ditt datacenter och samarbetar med dina resurser för att utnyttja befintliga funktioner. På så sätt betalar du bara för de tjänster du behöver.

Vårt mål är att hjälpa dig med följande:
  • Minska övergripande risker och driftavbrott – med en personlig teknisk kontoansvarig och ett särskilt tekniskt supportteam samarbetar våra experter med dina för att effektivisera processer och ta fram lösningar snabbare.
  • Ökad effektivitet – med ett telefonnummer till teknisk support och en enda kontaktpunkt för support på plats är den tekniska supporten specifik för din miljö och skräddarsys efter din verksamhetsmodell.
  • Betala mindre – med en enskild plan får du heltäckande support som är optimerad för att bara ge den support som krävs för ditt datacenter.
  • Lös flerleverantörsproblem snabbare – expertsupport som är skräddarsydd för hela datacentret, inklusive miljöer med lösningar från flera olika leverantörer.
Kontakta en Dell-expert