|

Serverimplementering

Driftsätt servrar snabbare och minimera avbrotten

Du har lagt ned värdefulla resurser på att skaffa de rätta servrarna för din organisation. Nu behöver du snabbt installera och provisionera dem för att dra full nytta av din investering och undvika avbrott i verksamheten. Att utföra installationen själv kan tyvärr innebära kostsam och ineffektiv användning av IT-resurser. Dell kan hjälpa dig med ett brett utbud av implementeringstjänster för servrar:

  • Datacenterlösningar – Storskaliga miljöer som kräver stora servervolymer (till exempel virtuella serverparker, sociala webbplatser och datorkluster med höga prestanda) måste vara specialdesignade och uppbyggda från grunden. Vårt team av experter på systemarkitektur och strömförsörjning/kylning har omfattande branschkunskaper, och vi kan samarbeta på tekniker-till-tekniker-basis för att ta fram unika lösningar som är optimerade för din verksamhet. Tack vare global räckvidd kan vi hjälpa till att sänka dina IT-kostnader oavsett var i världen kontoren ligger.
  • Fjärrdriftsättning – Vi erbjuder fjärrdriftsättning av nya eller befintliga Dell™ PowerEdge™-produkter. Via en säker internetanslutning kan vi fjärrkonfigurera din nya server efter exakta specifikationer. Den här tjänsten är ett ekonomiskt och effektivt alternativ för att integrera nya servrar i din IT-miljö.
  • Standardserverinstallation – Våra experter kommer till dig på plats och driftsätter systemet, installerar Dells strömfördelningsenheter (PDU:er), utför grundläggande diagnostiska tester, konfigurerar maskinvaran, installerar nätverksoperativsystem (NOS) som stöds av Dell och ansluter servern till ditt nätverk. Vi erbjuder också tjänster för rackmontering i fall där ingen integrering behövs.
  • Tillvalstjänst för rackmontering och stapling – Dell kan underlätta för din IT-personal genom att utföra en stor del av testningen på fabriken, istället för på plats hos dig. Innan vi skickar dina servrar från fabriken kan vi montera dem i ett rack, dra alla kablar och installera och testa alla program. Serverracket som levereras till din fabrik är i fullständigt monterat skick, klart för driftsättning. Därmed effektiviseras driftsättningen på plats och tiden för uppröjning efter slutförd installation förkortas.
Kontakta en Dell-expert