|

Olycksskadeskydd

Förbered dig för det oväntade med olycksskadeskydd

Alla vet att olyckor inträffar. Sånt är livet. Men när olyckor inträffar med datorer kan produktiviteten tvärnita. Samtidigt kan oväntade kostnader för reparation och utbyte snabbt bli höga, och IT-personalen får händerna fulla med att hjälpa anställda som står utan fungerande utrustning.

Men med olycksskadeskydd kan du förbereda dig på det oväntade och hålla verksamheten igång.
 

Täckning för vardagsolyckor och högrisksituationer

Det här programmet tar vid där den vanliga garantin inte gäller längre, så du kan reparera eller byta ut system som har skadats genom olyckor som vätskespill, strömsprång, oavsiktlig förstörelse, tapp, fall och andra sammanstötningar.¹ Om något av dina system skadas i en olycka kontaktar du helt enkelt oss direkt.

När vi har identifierat skadans orsak och omfattning tillhandahåller vi de reparations- eller utbytestjänster som krävs för att få din utrustning i funktionsdugligt skick igen. Vid behov kan vi även tillhandahålla certifierade tjänster för datadestruktion och kassering av diskar så att du kan efterleva regelkrav.

Med den här tjänsten kan du vara lugnt förvissad om att du enkelt kan reparera eller byta ut bärbara datorer som används av mobila medarbetare, även när de reser eller arbetar på annan ort. Den passar perfekt för system som regelbundet utsätts för högriskförhållanden, inklusive system som används inom sjukvård, detaljhandel, skola, polis och militär.

Några viktiga fördelar:

  • Förbättrad kostnadskontroll – Vi hjälper dig att minimera utläggen för att reparera oförutsedda skador.
  • Täckning utöver det vanliga – Med det här separata serviceavtalet, som tar vid där den vanliga begränsade garantin inte längre gäller, får tjänster som täcker reservdelar och arbete för de flesta typer av olycksskador, till och med olyckor i högriskmiljöer.
  • Enkelt att använda – Du har direktkontakt med Dell, och det tillkommer inga extra avgifter.
  • Flexibla avtalsperioder – Du kan teckna avtal på mellan ett och fem år.
Kontakta en Dell-representant idag och ta reda på hur Dell ProSupport kan hjälpa dig att lägga mer resurser på verksamheten och mindre på underhållet.
Kontakta en Dell-expert