|

Dell ProSupport Plus för företag

Dina viktigaste system förtjänar bättre

Införliva komplex teknik på ett tryggt sätt

Kritiska arbetsflöden och program måste alltid vara tillgängliga. Systemen som de finns på kräver mer än support av typen reparation/åtgärd – de behöver proaktiva och förebyggande metoder för att hantera problem innan de uppstår. Dell ProSupport Plus är svaret.

Dell ProSupport Plus skapades som en reaktion på dagens föränderliga datacenter och komplexa miljöer. Tjänsten kombinerar expertis, teknik och miljökunskap så att du kan införa komplexa tekniker med säkerhet. Denna avancerade support förbättrar prestandan och stabiliteten proaktivt i dina kritiska system, så att du kan fokusera på verksamhetens strategiska mål.

Dra nytta av fördelarna med Dell ProSupport Plus:
  • En personlig teknisk kontoansvarig som har kunskap om din verksamhet och din miljö
  • Fjärrövervakning och automatiserad support via Dell SupportAssist-teknik för att upptäcka problem innan de blir kritiska för verksamheten
  • Direktåtkomst till support på avancerad nivå från våra mest erfarna ProSupport-tekniker som ser till att ordna snabba lösningar på problemen
  • Anpassade, förebyggande rekommendationer baserade på regelbundna hälsokontroller, analyser av supporttrender och bästa praxis från Dells kundbas som minskar antalet supportärenden och förbättrar prestandan
Visa alla supporttjänster

Prata med en Dell-expert om du vill veta mer om hur ProSupport Plus kan ge ditt företag tillgång till förebyggande support för affärskritiska system.
Kontakta en Dell-expert