|

IT-rådgivningstjänster

Förnya ditt sätt att ge support

Oavsett om din IT-personal ger daglig teknisk support till några hundra anställda – eller om de underhåller en komplex IT-struktur som sträcker sig över hela jordklotet – arbetar de under ständig press. Och trots det tunga ansvaret kanske de fortfarande saknar de verktyg och processer de behöver för att förutse framtida supportbehov och identifiera nya möjligheter att sänka kostnaderna.
 
Dells IT-rådgivningstjänster analyserar incidenter och trender i hela klientmiljön så att du kan identifiera systemrelaterade problem och optimera drifteffektiviteten. Med IT-rådgivningstjänsterna kan du välja mellan två proaktiva paket för att tillgodose dina IT-behov på bästa sätt:
  • Grundläggande IT-rådgivningspaket är ett erbjudande på ingångsnivå med grundläggande tjänster, bland annat proaktiv rapportering och analys för att minska antalet oplanerade driftavbrott. Utforma din supportplan med hjälp en särskilt utsedd teknisk kontoansvarig och basera den på kvartalsvisa rapporter, analyser och tjänsteöversikter.
  • Strategiskt IT-rådgivningspaket omfattar allt som ingår i det grundläggande paketet plus supportplanering med en teknisk kontoansvarig, kvartalsgenomgångar och besök på plats. Tillsammans kan vi bygga en supportplan som uppfyller de viktigaste behoven i verksamheten.
Oavsett om du väljer det grundläggande eller strategiska paketet får du tillgång till expertråd som kan hjälpa dig att maximera drifttiden, prestandan och besparingarna.
Kontakta en Dell-expert