|

Keep Your Hard Drive

Få en ny hårddisk utan att lämna ifrån dig den gamla

Ingen gillar tanken på en trasig hårddisk, särskilt inte när det finns risk för att känsliga data sprids. Och även om man kan återställa data på många sätt är alla långt ifrån lika säkra.

För att uppfylla regler och föreskrifter väljer därför många organisationer att behålla defekta hårddiskar – och de avstår därmed från de förmåner som garantin ger dem rätt till. Det finns ett bättre alternativ. Tjänsten Keep Your Hard Drive ger dig full kontroll över dina data. Om din hårddisk slutar fungera ansvarar du själv för att förstöra data och kassera disken, utan att riskera att dina data missbrukas av tredje part.

Med Keep Your Hard Drive kan du:
  • Säkerställa strikt sekretess för känsliga data och hårddiskar – Genom att själv behålla den defekta hårddisken kan du försäkra dig om att sekretessbelagda, privata och känsliga data förblir konfidentiella.
  • Ha fullständig kontroll – Låt trasiga hårddiskar vara kvar på företaget och bestäm själv hur och när dina data ska kasseras, så att det sker på dina egna villkor.
  • Följa säkerhetsföreskrifter – Förhindra att innehållet på hårddisken på något sätt kommer i orätta händer.
  • Minska riskerna – Minska riskerna för att behöva betala dyra civilrättsliga ersättningar genom att ha kontroll över varje steg i processen när data ska förstöras och hårddisken kasseras.
Kontakta en Dell-expert