|

Proactive Maintenance

Planera för framtiden och sänk kostnaderna, minska antalet driftavbrott och få färre överraskningar

Ju mer du spenderar på rutinunderhåll desto mindre resurser har du för att fokusera på kärnverksamheten och det strategiska arbetet. Men genom schemalagda utvärderingar, effektiv hantering av korrigeringsfiler och detaljerad rapportering kan Dell Proactive Maintenance lätta på bördan när det gäller rutinunderhåll – och hjälpa din IT-personal att förhindra driftavbrott och öka systemets stabilitet.

Proactive Maintenance, en tjänst som är tillgänglig för Dell ProSupport-kunder, inleds med en detaljerad utvärdering av din IT-miljö. Därefter får du en detaljerad rapport och specifika rekommendationer för underhåll. I samarbete med dig utformar vi sedan en process för tillämpning av regelbundna systemuppdateringar.

Med Dell Proactive Maintenance får du:
  • Förutsägbara kostnader – du kan budgetera och planera för regelbundna underhållstjänster i förväg.
  • Bättre prestanda och säkerhet – genom att du alltid har de senaste systemuppdateringarna, korrigeringsfilerna och drivrutinerna kan du minska risken för driftavbrott, maskinvarukonflikter och säkerhetsintrång. Dells specialister kan hjälpa dig att undvika problem orsakade av inkompatibla versioner av maskinvara, programvara, BIOS och firmware.
Villkoren för och tillgängligheten av Dells tjänster varierar i olika regioner. Mer information finns i våra servicebeskrivningar (På engelska)
Kontakta en Dell-expert