|

Dell ProSupport

Omvandla IT till en strategisk språngbräda för tillväxt och innovation

Dell ProSupport kan hjälpa dig att minska kostnaderna och öka produktiviteten i din flerleverantörsmiljö och minska bördan för den IT-personal som har hand om de vardagliga administrationsuppgifterna.

Att vara det första kontaktledet för de anställda kan göra det svårt att uppfylla interna mål. Och när strategiska projekt står på spel är grundläggande felsökning det sista du vill lägga tid på. Med Dell ProSupport får du tillgång till högkvalificerade experter och programvarualternativ som ger dig oslagbar support från tekniker till tekniker. Detta är det idealiska valet för dig som har en miljö med produkter från flera olika leverantörer. Håll kunderna nöjda och låt personalen fokusera på helheten.

Med Dell ProSupport får du:
  • Direktåtkomst dygnet runt till välutbildade experter som tillhandahåller support i storföretagsklass och tekniker-till-tekniker-support
  • Support både på distans och på plats med möjlighet att få delar och arbete inom fyra timmar eller åtta timmar
  • Ärendebaserad felsökning av programvara från tredje part för datacenter- och slutanvändarprogram, operativsystem och firmware
  • Nödutsändning av delar och arbete i kombination med felsökning av problem vid ärenden med allvarlighetsgrad 1
  • Åtkomst till säker onlinehantering av delar, vilket är praktiskt när du servar egen maskinvara
  • Alternativ för fjärrövervakning och fjärrhantering av datacentrets maskinvara