|

Rapportering av programkompatibilitet för Windows

Hantera proaktivt problem med programkompatibilitet

Vid migrering till ett nytt operativsystem (OS) är en av de största utmaningarna för företaget att kontrollera om deras program är kompatibla med Windows 8. Det är viktigt att känna till vilka program som kan få problem och om de kan åtgärdas för att lyckas med en migrering till Windows 8.

Med de heltäckande programkompatibilitets- och åtgärdstjänster som är tillgängliga via Dell kan du lösa problem som ofta uppstår vid migrering och driftsättning av operativsystem. Genom en detaljerad analys av din programportfölj som omfattar utförlig testning och utredning kan du fastställa Windows-kompatibilitet för alla program i portföljen.

Välj en av eller båda följande tjänster:

  • Kontroll och rapportering om programkompatibilitet: Avgör kompatibilitetsegenskaperna i förhållande till ett måloperativsystem för en programportfölj via en detaljerad kontroll- och analysprocess.
  • Programåtgärder: Åtgärda kompatibilitetsproblem mellan program och Microsoft® Windows som identifierades under ACR-processen. Du kan låta utföra den här tjänsten för en befintlig MSI-portfölj eller integrerat i en Dell-standardprocess för MSI-paketering.
Genom att effektivt analysera programkompatibilitet blir det lättare att budgetera migreringsprojekt, förbättra programstabilitet och -tillförlitlighet, minska supportsamtal och driftsätta system snabbare och mer effektivt.

Gå till www.dell.com/services (på engelska) eller kontakta din Dell-representant för mer information om dessa tjänster.
Lösningar sorterade efter teknik