|

Migreringstjänster för Windows Server

Migrera och modernisera. Underlätta migreringen av Windows Server.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde den 14 juli 2015, vilket betyder inga uppdateringar, inga korrigeringsfiler samt ökade säkerhetsrisker och underhållskostnader. Om du inte har uppgraderat till det senaste operativsystemet utsätter du hela organisationen och dess data för risker.

Att migrera till en modern version av Microsoft Windows är avgörande för verksamhetens hälsa, men det är samtidigt en komplex process som kan sätta hårt tryck på IT-resurserna.

Lägg grunden för framtidssäker IT

Dell kan hjälpa dig att dramatiskt minska de kostnader och risker som föråldrad teknik brukar vara förenad med. Dells konsulter kan hjälpa din organisation att flytta över arbetsbelastningarna till nyare operativsystem som Windows Server 2012 R2 eller till olika molnmodeller. Dell har systemen och kunnandet som krävs för att hitta den mest effektiva metoden för att modernisera och omvandla infrastruktur, program och underliggande maskinvara.

Dells migreringstjänster för Windows Server 2003 hjälper dig att: 
  • Genomföra migreringen snabbare och motverka avbrott eller nedtid
  • Hitta möjligheter för övergång till tjänstebaserade molnmodeller
  • Förbättra programprestandan genom att optimera serverresurser och arkitektur
  • Tillämpa en kostnadsoptimerad modell från Dell, med maskinvara, programvara och tjänster i ett
Som Microsoft Gold Partner har Dell utvecklat bästa praxis, unika verktyg och beprövade processer som ser till att övergången sker så smidigt som möjligt. Vi hjälper till att utvärdera din miljö, automatisera uppgifter och skapa en lösning som skräddarsytts efter dina specifika behov. Om du vill ha mer information kan du tala med våra experter och fråga om vår workshop för migrering av Windows Server.
Kontakta en Dell-expert