|

Dell och Dassault Systèmes

Dassault Systèmes  Dassault Systèmes, 3D-företaget, ger företag och personer virtuella universum där de kan föreställa sig hållbara innovationer. Dess världsledande lösningar förändrar hur produkter utformas, tillverkas och stöds. Tillsammans erbjuder Dell och Dassault Systèmes lösningar som gör det möjligt för organisationer i alla storlekar och sektorer att utforma, simulera och uppleva morgondagens produkter idag.

Genom att använda Dassault Systèmes-programvara på Dell Precision-workstations kan du uppnå hållbar innovation genom realistiska erfarenheter som gör det lättare att förutse produktfunktion och miljöpåverkan. Utvalda Dell Precision-workstations är certifierade för följande Dassault Systèmes-program:

  • CATIA® V6, ett CAD-verktyg som förverkligar produktdesign i 3D med oöverträffad realism
  • DELMIA® V6, en tillverkningslösning som kan hjälpa dig att virtuellt definiera, planera, skapa, övervaka och styra alla tillverkningsprocesser
  • SIMULIA® V6, beprövade programvarulösningar för analys av finita element, multifysik, optimering och livscykelhantering för simulering
  • SolidWorks® 2012, en heltäckande 3D-designlösning som gör det möjligt för tekniker och designers att snabbt omvandla nya idéer till fantastiska produkter

Be att en expert kontaktar dig om du vill veta mer om våra lösningar för workstations.

Du kan också använda vårt interaktiva verktyg Dell Precision Workstation Advisor som kan hjälpa dig att välja en Dell Precision-dator som passar dina behov.


CATIA, DELMIA, SIMULIA och SOLIDWORKS är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dassault Systèmes eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder.
Lösningar sorterade efter teknik