|

Dell och ffA

ffA ffA tillhandahåller världsledande GeoTeric® Geological Expression-programvara och -tjänster till gas- och oljeindustrin. Geological Expression-metoden sammanför tolkande kunskap och objektiv dataanalys i ett unikt, geologiskt inriktat, datadrivet, tolkväglett arbetsflöde som utnyttjar 3D-seismisk analys och avancerad multispektral visualisering för att avslöja geologin som uttrycks, men ofta gömmer sig, i seismiska data.

Tillsammans arbetar Dell och ffA med gas- och oljeföretag för att förbättra deras verksamhetsresultat, minska risker med prospektering och exploatering, och utnyttja möjligheterna med det digitala oljefältet.

Utvalda Dell Precision-workstations har validerats för GeoTeric (på engelska), den enda Geological Expression-programvaran som överbryggar klyftan mellan bearbetning, tolkning och reservoarutformning genom att direkt omvandla geofysiska data till geologisk information. Den erbjuder en innovativ, datadriven, tolkvägledd metod för att förstå och definiera 3D-morfologin för de geologiska element som framgår i seismiska data.

Be att en expert kontaktar dig om du vill veta mer om våra lösningar för workstations.

Du kan också använda vårt interaktiva verktyg Dell Precision Workstation Advisor som kan hjälpa dig att välja en Dell Precision-dator som passar dina behov.

Lösningar sorterade efter teknik