|

Försäljningsvillkor

Om inte annat överenskommits genom ett separat avtal mellan dig som kund och Dell avseende inköp av Produkter, Programvara eller Service, så ska Dells Försäljningsvillkor avseende Produkter, Programvara och Service till Företagskunder vara tilllämpliga.
  1. Försäljningsvillkor för företagskunder (Del 2 av 2)

    Försäljningsvillkor för företagskunder (Del 2 av 2)

  2. Försäljningsvillkor för företagskunder (Del 1 av 2)

    Dells Allmänna Villkor avseende försäljning av Produkter och Service till Företagskunder i Sverige (Del 1 av 2)

  3. Cloud Solutions Agreement - Sweden

    Cloud Solutions Agreement - Sweden