|

Tunna klienter för molnklientlösningar

Bygg in en högre säkerhetsnivå och enklare hantering i valfri infrastruktur – allt sker på dina villkor

Kan enkelt integreras i en virtualiserad eller webbaserad infrastruktur samtidigt som du håller budget och uppfyller alla prestandakrav. Datorvirtualiseringen blir både snabb och enkel när du använder Wyse Datacenterlösningar tillsammans med tunna Wyse-klienter och Wyse-nollklienter. De tunna Wyse-klienterna är specialbyggda för att ge bästa möjliga prestanda i din VDI-miljö. De finns i många formfaktorer med olika monteringsalternativ, även som mobila klienter och allt-i-ett-klienter. Tunna Wyse-klienter från Dell ger hög effektivitet, enkel hantering och förhöjd säkerhet:
  • Förenkla hantering och säkerhet. Tunna Wyse-klienter har ingen hårddisk och inga rörliga delar. Alla tunna klienter med operativsystemet Dell Wyse ThinOS har virusimmun firmware. Minska risken för virus och skadlig programvara vid slutpunkterna i företaget – använd tunna klienter med ThinOS som körs på firmware och därmed eliminerar riskerna med publicerat API, lokalt hanterade filsystem, lokala webbläsare och sårbarheter i nätverket.
  • Effektivisera IT-systemen. Wyse-nollklienter är specialutformade för att samspela med virtuella miljöer från Citrix®, Microsoft® och VMware® med hög säkerhetsnivå, enastående prestanda och enkel, skalbar hantering.
  • Förbättra bärbarheten och användarupplevelsen. Wyse Cloud Connect är en extremt kompakt och bärbar molnansluten företagsenhet med HDMI/MHL-gränssnitt som gör det möjligt att förvandla vilken bildskärm som helst till en interaktiv bildskärm. Cloud Connect kan styras på flera olika sätt, till exempel med Bluetooth®, pekgränssnitt eller fjärrstyrning via ett hjälpprogram som gör dig produktiv oavsett varifrån du arbetar – på arbetsplatsen, i hemmet eller på resan. Du kan med fördel använda Cloud Connect till att driva digitala skyltar. Cloud Connect stöds av ett växande antal oberoende programvaruleverantörer och kan ge betydande besparingar inom handeln, lokaltrafiken och många andra områden där digitala skyltar används.
Tunna klienterTunna Wyse-klienter

Tunna Wyse-klienter kan enkelt integreras i en virtualiserad eller webbaserad infrastruktur samtidigt som du håller budget och prestandakrav för alla program.


Kontakta en Dell-expert på molnklientlösningar och ta reda på vilka produkter och tjänster som är bäst lämpade för att integrera bättre säkerhetsfunktioner och hanterbarhet i infrastrukturen.