|

Din strategi för data center virtualization

Börja med att fastställa var du är nu. Ta hjälp av självutvärderingsfrågorna och nästa steg nedan. Arbeta sedan med en Dell-expert och bedöm noggrant dina behov. Definiera nästa steg och ta virtualiseringen till nästa nivå.

Var du än är i virtualiseringsprocessen kan vi hjälpa dig.

Steg 1: 0 –20 procent virtualiserat

Öka IT-användningen genom att förbättra virtualiseringen och konsolideringen i hela datacentret.

Egen utvärdering:
  – Hur många servrar är virtualiserade? Hur gamla är de?
  – Går det att anpassa vår nuvarande teknik för lagring och nätverk till efterfrågan?
  – Är det enkelt att integrera nya tekniker med befintliga IT-lösningar?
  – Begränsas IT-alternativ i framtiden av tillverkarspecifika lösningar?
Nästa steg:
 1. Skaffa verktyg för att utöka virtualiseringen.
 2. Använd Dell Networkings informationsdokument om att övergå till 10GbE för att se till att nätverken är optimerade för 10g Ethernet för öst-väst-trafik.
 3. I följande avsnitt finns information om hur du uppgraderar och virtualiserar servrar och lagring:
  • Välja rätt servrar för företagsvirtualisering 
  • Effektiva lagringsstrategier för virtualiserade datacentra 
 4. Ge snabb säkerhetskopiering, replikering och återställning (på engelska) av VMware® och fysiska miljöer med Windows Server®.
Oavsett hur stort företaget är, verksamhetens krav, IT-strategin eller vilket steg du har kommit till i virtualiseringen kan vi hjälpa dig att transformera datacentret till en dynamisk IT-miljö. Du kan börja med informationsbladet Bedömning av beredskap för virtualisering.
Steg 2: 20–50 procent virtualiserat

Gör datacenterhanteringen enhetlig genom att eliminera onödiga uppgifter. Centralisera och standardisera hanteringen.

Egen utvärdering:
  – Hanteras IT manuellt av administratörer?
  Krävs det flera verktyg för att hantera servrar, lagring och nätverk?
  – Har era data organiserats och konsoliderats i nivåindelade och virtuella lagringslösningar?
  – Har ni gjort Dells hälsokontroll för virtualisering?
Nästa steg:
 1. Undersök beroenden för program och virtuella maskiner (på engelska).
 2. Integrera och kombinera befintliga lösningar (VMware och Microsoft).
 3. Använd programvarudefinierad nätverkshantering. 
 4. Börja använda lösningar för hög tillgänglighet/katastrofåterställning (på engelska), lagringsskydd och kvarhållande.
 5. Konvergera IT-hanteringen.

Oavsett hur stort företaget är, verksamhetens krav, IT-strategin eller vilket steg du har kommit till i virtualiseringen kan vi hjälpa dig att transformera datacentret till en dynamisk IT-miljö. Arbeta med våra virtualiseringsexperter.


Steg 3: ~50 procent virtualiserat

Förbättra datacentrets flexibilitet och svarstider med automatiska processer och självbetjäning. Överväg att använda molnleverans.

Egen utvärdering:
  – Levererar du IT som en tjänst eller som självbetjäning?
  – Hur många hypervisorer hanteras eller kommer att hanteras av dig?
  – Hur lång tid tar det att ordna en virtuell maskin?
  – Har du övervägt att skapa ett privat moln?
Nästa steg:
 1. Automatisera tillhandahållande och distribution av arbetsbelastningar. 
 2. Optimera effektiviteten med verktyg för prestandaanalys och övervakning.
 3. Distribuera och/eller testa infrastrukturen för privat moln.

Oavsett hur stort företaget är, verksamhetens krav, IT-strategin eller vilket steg du har kommit till i virtualiseringen kan vi hjälpa dig att transformera datacentret till en dynamisk IT-miljö. Arbeta med våra virtualiseringsexperter.


Steg 4: > 50 procent

Leverera IT sömlöst och säkert genom att övergå helt till modeller för leverans av tjänst.

Egen utvärdering:
  – Har du tänkt på att använda molnet för kortsiktiga projekt?
  – Är det mer att göra vissa tider på året?
  – Varierar trycket på IT-resurserna utan förvarning?
  – Är det nuvarande nätverket tillräckligt för både molnbelastningar och andra belastningar?
  – Hur skyddas dina data från slutpunkten till molnet?
Nästa steg:
 1. Skapa en strategi för enhetlig molnhantering (på engelska).
 2. Distribuera en strategi för molnsäkerhet och lagringsintegrering.
 3. Flytta program och data till molnbaserade modeller.
 4. Använd offentliga molntjänster.

Kontakta en Dell-expert
Oavsett företagets storlek, verksamhetens krav eller IT-strategi kan vi hjälpa dig hela vägen till