|

Sekretess

Sekretess och dataskydd

Vi på Dell tar sekretess och dataskydd på största allvar. Nedan finns de riktlinjer vi tillämpar för att skydda personlig information. Läs följande noggrant.

Dells sekretesspolicy

Dell värnar om din integritet. Inom våra bolag, över hela världen, samlar vi in, lagrar eller använder din personliga information endast för bestämda ändamål. Vi använder din information till att stödja och förbättra vår relation med dig, till exempel för att handlägga inköp, ge dig service och support och för att dela produkt-, service- och företagsnyheter samt erbjudanden med dig. Vi säljer inte din personliga information. Vi kan dock dela med oss av dina önskemål till annonsörer på Dells webbplatser.

För att skydda din personliga information ser vi alltid till att du har relevant information om hur vi delar med oss av dina uppgifter, om vi delar med oss till företag utanför Dell-koncernen. Vi delar endast med oss av dina uppgifter till partners som delar Dells åtagande att skydda din sekretess och dina data. Kontakta Dell om det är något du undrar över när det gäller sekretess och dataskydd. Du kan också be att få se vilka personliga uppgifter du har gett oss och begära att vissa uppgifter rättas eller tas bort eller att nya uppgifter läggs till. Vi strävar efter att skydda din personliga information genom att vidta lämpliga åtgärder och använda tillbörliga processer.

Information som Dell samlar in om dig

Dell ber dig uppge en viss typ av personlig information. Vi ber dig om information som gör det möjligt för oss att handlägga dina inköp eller leverera tjänster till dig, förbättra ditt besök på vår webbplats, uppfylla önskemål om information, stödja våra relationer, hjälpa dig med teknisk support eller följa upp dina besök.

Dell kan komma att samla in information när du är i kontakt med oss: Detta kan t.ex. ske om du:

 • Registrerar dig på Dells eller ett dotterbolags webbplats
 • Begär en offert
 • Beställer produkter eller tjänster
 • Begär information via e-post från oss
 • Begär hjälp av våra onlineguider
 • Begär support online eller per telefon
 • Delger dina synpunkter i en undersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Abonnerar på en publikation, ett nyhetsbrev eller en diskussionslista
 • Besöker Dells eller ett dotterbolags webbplats

I samtliga fall ovan kan det hända att vi ber dig uppge följande: namn, adress, e-postadress, onlinepreferenser, telefonnummer, yrke, bransch, information om en transaktion, kundnummer eller service tag-nummer, servicehistorik, kreditkortsinformation och annan bankinformation, vem som hänvisat dig till oss eller annan information som är nödvändig för att kunna handlägga transaktionen eller din begäran.

Vi kan samla in information som rör dina onlinekontakter med oss (t.ex. de sidor du besöker och länkar eller annonser du klickar på) för att kunna erbjuda dig en mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse i din kontakt med Dell, och för att kunna uppfylla dina behov bättre genom att anpassa innehåll, tjänster och eventuellt marknadsföringsmaterial du får ta del av. Vi kan utnyttja webbläsar- och inköpsinformation för att ge rekommendationer och skicka anpassade meddelanden via olika meddelandekanaler, t.ex. e-post.

Dell använder din personliga information i vissa syften

Informationen du förser oss med behandlas med sekretess. Den samlas in och behandlas i följande allmänna syften, eller i andra lagliga affärssyften.

 • För att handlägga dina inköp eller tillhandahålla begärda tjänster
 • För att uppfylla en begäran om produkter och tjänster
 • För att förbättra våra produkter och tjänster
 • För att kontakta dig
 • För att specialanpassa vår kommunikation med dig och eventuellt marknadsföringsmaterial vi delar med dig
 • För att göra det möjligt för våra affärspartners att ge dig anpassad information
 • För att administrera och hantera din relation med oss

Nyhetsbrev, diskussionslistor, begäran om information

Vi (eller andra Dell-bolag, eller ombud som bedriver verksamhet för Dells räkning) kan utifrån de val du har gjort skicka dig information om våra produkter och tjänster, eller andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Sådan information kan t.ex. bestå av påminnelser om produktuppgraderingar, status för din sparade kundvagn, specialerbjudanden, uppdaterad information och information om nya erbjudanden från Dell. Endast Dell (eller ombud som bedriver verksamhet för Dells räkning) kommer att skicka sådan information direkt till dig. Om du inte längre vill ha sådana meddelanden behöver du bara underrätta oss om detta genom att:

inkludera följande information och skicka till lämplig adress (eller faxnummer) som anges nedan.

Kontaktperson
Företagsnamn (om så är tillämpligt)
Fullständig adressinformation
Fax om så är tillämpligt

Postadress:
Dell - Supressions

Nordic Express
Box 2005
42202 Hislings Backa

Faxnummer: 0200 285758

E-postadress: Klicka här om du vill avsluta din prenumeration

Det kan ta upp till 10 arbetsdagar innan önskemålen hanteras och får effekt. Då en del material, som t.ex. kataloger som skickas direkt till kunder, utvecklas och planeras in för distribution långt i förväg kan det hända att du får ytterligare material efter att vi har mottagit din begäran.

När kan Dell komma att vidarebefordra din personliga information

Din information kan komma att delas med andra Dell-enheter, agenter eller leverantörer till Dell, så som Dells tjänsteleverantörer, underleverantörer för marknadsföring och finansinstitut. Dell kommer i sådana fall att säkerställa att informationen endast används i anslutning till de funktioner dessa parter utför för Dells räkning, och att all sådan information behandlas konfidentiellt.

Dell vidarebefordrar din personliga information endast i den mån detta är tillåtet i enlighet med rådande lagstiftning, om detta begärs av domstol eller behörig myndighet eller för att säkerställa att vi uppfyller våra juridiska skyldigheter.

Dell kan överföra personlig information till andra företag i koncernen, som t.ex. Dell Inc. i USA och tredjepartsleverantörer. För att skydda din personliga information på lämpligt sätt har vi ingått särskilda avtal med sådana företag.

Dina rättigheter

På din begäran och inom en rimlig tid efter att vi mottagit den, kommer vi att informera dig om vilken typ av personlig information vi har om dig, vilka ändamål vi använder informationen till, möjliga mottagare eller typer av mottagare av sådan information samt källan till informationen. På skriftlig begäran och inom en rimlig tid efter att vi mottagit den, kommer vi också att korrigera, radera och/eller avbryta vidare behandling av informationen om den visar sig vara felaktig, ofullständig eller obehövlig för syftet med behandlingen.

Internethandel

Vår Internetbutik på www.dell.se ger dig olika alternativ för hur kreditkortsinformation, namn, adress, e-post och annan information som du tillhandahåller får behandlas. Dell förbinder sig att hålla information som samlas in på vår webbplats säker. Vi använder SSL-kryptering, en sekretessmetod som är standard inom branschen. Krypteringen är tillgänglig via din webbläsare (på sidan Store Security finns mer information om dessa säkerhetsfunktioner). Om du vill genomföra ett köp, men inte vill lämna ut din kreditkortsinformation online, kan du göra beställningen utan att ange kreditkortsinformationen och låta en säljare kontakta dig. Du kan också kontakta en säljare via telefon. Vi försöker vanligen kontakta dig om det uppstår problem med ett inköp eller om vi har ytterligare information som berör inköpet.
Personligt anpassad upplevelse

Vi använder teknik för att göra besöksupplevelserna personliga. På Dell använder vi cookies för att avgöra vilken information som passar dig bäst och för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du är i kontakt med oss. Vår användning av cookies är till för att ge dig en bättre upplevelse när du använder www.dell.se och för att vi ska kunna informera om våra produkter och tjänster när du besöker Dells webbplats och andra webbplatser. Om vill veta mer om vår användning av cookies (samt få information om hur du tar bort eller blockerar cookies) klickar du här.

Webbfyrar

Vi och tredje part som agerar för vår räkning, kan använda webbfyrar eller liknande teknik på vår webbplats, i våra meddelanden, på andra webbplatser eller i Dell-meddelanden från tredje part. En webbfyr är en elektronisk bild med vilken en cookie på din enhet kan kännas igen när du visar en webbsida eller ett onlinemeddelande. Webbfyrar hjälper oss mäta hur effektiv vår webbplats och vår kontakt med dig är på olika sätt, exempelvis genom att räkna antalet individer som besöker vår webbplats via ett visst meddelande eller gör ett köp på vår webbplats efter att ha visat ett visst meddelande samt genom att informera oss om när en webbsida visas och tillhandahålla en beskrivning av sidan där webbfyren är placerad. Webbfyrar hjälper oss också mäta effektiviteten i våra kampanjer, exempelvis genom att räkna antalet individer som öppnar eller vidtar en åtgärd till följd av att ha mottagit ett meddelande, fastställa när ett meddelande visas och hur många gånger ett meddelande vidarebefordras.

Den information som vi inhämtar kan innehålla personlig information och webbfyrar gör det möjligt för oss att identifiera användare genom att öppna Dells cookies. Vi kan också komma att kombinera informationen som vi inhämtar genom webbfyrar med annan personlig information som vi inhämtat från dig. Vi använder denna information för att på ett bättre sätt kunna utforma vår kontakt med dig och kan använda informationen även för andra ändamål, exempelvis för att aktivera vår webbplats eller din kundvagn samt stödja våra interna undersökningar. Vi delar inte någon personlig information som samlats in genom Dells webbfyrar med tredje part, förutom till tjänsteleverantörer som agerar å våra vägnar och som enligt avtal inte har rätt att använda eller avslöja denna information på något annat sätt.

Vi ger tredje part tillåtelse att placera sina egna webbfyrar på vår webbplats eller i våra annonser om de delar Dells åtagande att skydda din sekretess och dina data. Du kan göra vissa webbfyrar oanvändbara genom att inte tillåta cookies.

Webbplatser som tillhör tredje part

Observera att andra webbplatser, även platser som kan öppnas via vår webbplats t.ex. genom en hyperlänk, eventuellt inhämtar personlig information. Vår sekretessförklaring omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till www.dell.se eller andra webbplatser. Vi använder symbolen för att markera länkar till tredje parts webbplatser.

Ytterligare information

Om du har angett att du vill kontaktas av någon av Dells partner måste vi vidarebefordra dina kontaktuppgifter till dem. Denna information delas inte med någon annan part och kommer att vidarebefordras till den partnern enbart för att de ska kunna kontakta dig. Personlig information som vi erhåller från dig behandlas i enlighet med alla tillämpliga lagar och enligt Dells sekretessförklaring.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta oss eller om har frågor om vår sekretessförklaring kan du skicka ett meddelande till privacy@dell.com.

Sekretesspolicy avseende kundernas och User Information Giltighetsdatum: april 2011.