|

Efterlevnad av juridiska krav och föreskrifter

Försäljningsvillkor

Dells Försäljningsvillkor för företagskunder är tillämpliga vid Dell ABs försäljning av Dells produkter, programvara och/eller service till företagskunder samt kunder inom offentlig sektor, för deras eget bruk.

Dells Försäljningsvillkor för konsumenter är tillämpliga vid Dells försäljning av produkter, programvara och/eller service till konsumenter, för deras eget bruk, direkt via Dells hemsida eller över telefon.

Vid köp av programvara och service är ytterligare villkor tillämpliga. Vänligen välj relevant kundkategori av alternativen nedan för att ta del av fullständiga villkor för ditt köp från Dell.

Policies 

Utöver de avtalsvillkor som kan vara gällande mellan dig och Dell så är även följande policys tillämpliga. Vänligen läs igenom dessa då de innehåller viktig information om våra företagspolicys.

Användarvillkor för webbplatsen

Dells villkor för webbplatsen reglerar din tillgång till och/eller användande av Dell.com eller Dell.se och därtill hörande programvaruverktyg, applikationer och tekniker. Vänligen läs igenom dessa användarvillkor.