|

Butik för konsumenttjänster

Omfattas din produkt fortfarande av ett serviceavtal?

När du köpte datorn ingick Dells grundläggande och begränsade maskinvaruservice som täcker eventuella material- och tillverkningsfel. Du kan även ha valt att köpa en eller flera av våra premiumtjänster som olycksskadeskydd, som ger dig kontinuerlig support för maskinvara och programvara i upp till fyra år.

Kontrollera statusen för ditt service-/supportavtal här och ta reda på om din produkt omfattas av vår grundläggande service eller av ett premiumavtal.

Behöver du hjälp nu?

Använd gärna våra självhjälpstjänster online eller ring oss så hjälper vi dig att lösa dina tekniska problem.

Avgiftsbaserade tjänster

I våra avgiftsbaserade tjänster ingår allt ifrån lösningar av enstaka programvaruproblem till vår årliga premiumtjänst som ger dig tillgång till hjälp och support oavsett tidpunkt. Vi kan dessutom hjälpa till med ”hur gör jag”-frågor som uppstår under året.
  1. Olycksskadeskydd

    Olycksskadeskydd (och med stöldskydd)

    Minimera utläggen för oplanerade datorreparationer orsakade av vätskespill, strömsprång, fall och andra typer av olycksskador.

  2. Dell Premium Support

    Dra nytta av snabb och smidig support dygnet runt. Dell Premium Support med SupportAssist-teknik gör det möjligt för våra tekniker att upptäcka fel innan du gör det, så att de kan åtgärda dem snabbt och effektivt.