Hjälp mig att välja: Inbyggt batteri

 

Dells batterier till bärbara datorer är utformade så att du ska få ut så mycket som möjligt av din dator, så att du klarar dig längre med en enda laddning av batteriet när du är ute på resa, arbetar på fältet, jobbar på flyget eller bara sitter på ett kafé. Energikrävande aktiviteter som att titta på film och strömmande media, spel spel och använda tunga program gör att batteriet laddas ur snabbare än mer energisnåla aktiviteter.

De nya batterierna till de bärbara datorerna i Dell XPS™- och Z-serien är inbyggda i datorn och kan inte bytas av kunden. Färre delningslinjer och fack återspeglar ytterligare en sida av den hantverksskicklighet som XPS är känt för. De inbyggda batterierna i dessa bärbara datorer är också mycket mindre än ett vanligt datorbatteri, vilket möjliggör ett betydligt tunnare system jämfört med dem som är försedda med standardbatteri.


Dells bärbara XPS-datorer är utrustade med en batterimätare som är sömlöst integrerad i systemet och en strömförbrukningsmätare som visar hur mycket ström du förbrukar. Du kan därför mycket lättare lägga upp arbetet så att du får optimal batteritid.

Dessutom erbjuder Dell XPS bärbara datorer ett antal energibesparande funktioner som hjälper dig att spara ström, så att du kan arbeta och spela längre än någonsin.

Dells strömhanteringsfunktioner omfattar följande:
  • Efter två minuters inaktivitet dämpas XPS-skärmen
  • Efter 5 minuters inaktivitet stängs XPS-skärmen av
  • Efter 15 minuters inaktivitet går XPS-systemet in i viloläge
  • En sensor för omgivande ljus justerar tangentbordets
  • ljusstyrkan baserat på graden av belysning i omgivningen 

 

 

Med batteritid menas hur länge batteriet räcker mellan uppladdningarna. Med batterilivslängd menas hur ofta batteriet kan laddas om innan laddningskapaciteten börjar försämras (till exempel när ett fulladdat batteri bara har 60 procent kvar av den ursprungliga batterikapaciteten). Denna minskning av laddningskapaciteten leder i sin tur till en betydligt kortare batteritid. Att laddningskapaciteten minskar är normalt för alla uppladdningsbara batterier.

Förlänga batteritiden
Det enklaste sättet att få bästa möjliga batteritid av din bärbara Dell™-dator är att välja ett av våra förkonfigurerade energischeman, t.ex. balanserat eller energisparläge, genom att högerklicka på batteriikonen i det nedre högra hörnet (i meddelandefältet). Dessa förkonfigurerade energischeman justerar automatiskt viktiga inställningar som kan ha en avsevärd inverkan på batteritiden, som t.ex. att minska skärmens ljusstyrka eller att dämpa skärmen när du inte arbetar aktivt med din bärbara dator.

För dem som behöver förlänga batteritiden så lång möjligt finns det ytterligare några åtgärder man kan vidta som bidrar till längre batteritid:
• Stäng av den trådlösa anslutningen – F2-tangenten är det snabbaste sättet att aktivera/inaktivera trådlöst på. Om du inte behöver vara ansluten kan du förlänga batteritiden genom att stänga av den trådlösa anslutningen
• Begränsa arbetsbelastningen – om du begränsar antalet program som körs eller antalet fönster eller flikar som är öppna kan detta bidra till att förlänga batteritiden
• Selektiv användning – batterier räcker mycket längre om du läser e-post och redigerar dokument än om du tittar på film eller spelar videospel

Förlänga batteriets livslängd
För utvalda bärbara Inspiron™-datorer som lanserades 2012 har Dell vidtagit åtgärder för att förlänga livslängden för både utbytbara och inbyggda batterier. De bärbara Dell-datorerna Inspiron R (3:e generationen), Inspiron R Special Edition och Inspiron z är utrustade med batterier som har utformats för att hålla för upp till 600 fullständiga laddningar/urladdningar*. Att köpa en bärbar dator som klarar upp till 600 fullständiga laddningar/urladdningar kan minska antalet batterier du behöver köpa (och kassera) och kan minska ditt bidrag av farligt avfall till sophögarna.

Batteriladdningstekniken Desktop mode
Det finns ytterligare åtgärder man kan vidta för att förlänga en bärbar dators batterilivslängd. Att exempelvis låta den bärbara datorn hela tiden vara ansluten till ett nätuttag med batteriet laddat till 100 procent kan faktiskt bidra till försämrad laddningskapacitet och kortare batterilivslängd.

Dell har också infört en ny batteriladdningsinställning, Desktop mode, som hjälper till att förlänga den bärbara datorns batterilivslängd. När denna funktion är aktiverad övervakas den bärbara datorns batteristatus, och om datorn mestadels är nätansluten och batteriet laddat till 100 procent justeras batteriets laddningsnivå automatiskt. I justeringarna ingår regelbunden urladdning av batteriet, även när datorn är nätansluten. Fördelen är att detta hjälper till att bromsa försämringen av laddningskapaciteten över tiden och det kan till och med minska behovet av att köpa ett nytt batteri under den bärbara datorn livslängd.


Obs! Om Desktop mode är aktiverat kommer användarna att se batteriladdningen variera mellan 50 och 100 procent när nätadaptern är ansluten. Om du vill vara säker på att batterierna är laddade till 100 procent kopplar du ur och ansluter nätadaptern igen så laddas batteriet till 100 procent.