Lån

När du köper programvara och tjänster kan lån vara ett bra sätt att sprida anskaffningskostnaderna över hela projektet.

Lån ges med ett till fem års betalningstid.

Läs mer om fördelarna med Dell Financial Services
IT-hyra: Strategiska, ekonomiska och operationella faktorer att tänka på (på engelska)