|

Supporttjänster

Få tjänster i världsklass med Dell ProSupport

Dell ProSupport™ är ett paket med professionella supporttjänster som utformats för att hantera de tekniska utmaningar du möter idag. Lös problem med maskin- och programvara snabbt och välj bland utökade supportalternativ för att skydda och proaktivt maximera dina IT-resurser. ProSupport har utformats med dig i åtanke och ger dig mer tid att fokusera på helheten.

Dell ProSupport erbjuder:

  • Tillgång till högkvalificerade tekniker dygnet runt, alla dagar via telefon och fjärråtkomst
  • Support i samarbete för utvalda tredjepartsleverantörer av maskin- och programvara
  • Service på plats nästa arbetsdag efter att fjärrdiagnostik utförts, med möjlighet att välja till service samma dag
  • Användarhjälp för populära program
  • Möjlighet att slippa fördefinierad felsökning via telefon och direkt få reservdelar eller tekniker utskickade via Dell Online Self Dispatch (kräver certifiering)
  • Eskaleringshantering med en enda kontaktpunkt och självstyrda allvarlighetsgrader
  • Global Command Centres för hantering av kritiska situationer och övervakning av alla uppdragskritiska
  • utsändningar på plats, samt möjlighet till proaktiv krishantering under händelser som exempelvis naturkatastrofer


Basic Hardware Support

Ibland behöver du bara grundläggande täckning för maskinvarureparationer och byte av reservdelar istället för support dygnet runt. Dells grundläggande maskinvaruservice är en prisvärd, professionell tjänst för maskinvarusupport som tillhandahåller begränsad telefonsupport under lokal kontorstid.

Anpassa din supportupplevelse utifrån viktiga faktorer som definierar din IT-miljö:

ProSupport-alternativ

Dell Online Self Dispatch
Slipp fördefinierad felsökning via telefon och få reservdelar eller tekniker utsända direkt via en internationell portal (kräver certifiering).

Dell ProSupport Mission Critical
Vid arbete med uppdragskritiska system är det avgörande att kunna minska återställningstiden från dagar till timmar.

Multivendor Hardware Support
Förenkla det dagliga IT-underhållet genom att samla din maskinvarusupport under ett och samma serviceavtal.

Proactive Maintenance
Minska oplanerade driftstopp och få en bättre stabilitet med schemalagda utvärderingar, anpassad korrigeringshantering, detaljerade rapporter och mycket mer.

Proactive Systems Management
Proaktiv systemhantering hjälper dig att proaktivt identifiera maskinvarufel i din servermiljö och övervaka statusen för serviceavtal.

ProSupport for Software
Heltäckande support och support i samarbete för att hjälpa dig att hantera programvara i din miljö på ett bra sätt.

Specialized Onsite Services
Stärk dina IT-resurser med extra personal från Dell på plats och få den hjälp du behöver direkt.

Rådgivningstjänster

IT Advisory Services
Minskar driftstoppen och hjälper dig att optimera din IT-miljö via rapporter, analyser, rådgivning och proaktivt underhåll.

Remote Advisory Services
Få behändig tillgång till teknisk expertis för specialprogram och lösningar såsom säkerhetskopiering, återställning och arkivering (BURA), virtualisering, SAN-nätverk med mera.

Tjänster för skydd av tillgångar och data

Asset and Data Protection Services
Öka möjligheterna för din mobila arbetsstyrka, skydda dina data och skydda dina investeringar med Dells tillgångs- och dataskyddstjänster.

Accidental Damage Protection

Extended Battery Service

Keep Your Hard Drive

Dell ProSupport Hard drive data recovery

Dell ProSupport Certified Data Destruction

DataSafe Online