|

Služby

Support Services

Služby technickej podpory

Ochráňte svoje investície a udržiavajte produktivitu svojej pracovnej sily s našimi konfigurovateľnými službami podpory. Poskytujeme efektívnu technickú asistenciu pre IT profesionálov a spoľahlivú podporu pre koncových používateľov.

Dell SupportAssist User's Guide

Možnosti dodania dielov a práce

Možnosti dodania dielov a práce

Mer information