|

Služby zabezpečenia informácií

Keď si zakúpite riadené služby zabezpečenia informácií Dell SecureWorks alebo služby zabezpečenia a poradenstva o rizikách, bude špecifikácia ponuky zahrnutá v objednávkovom dokumente riadených služieb zabezpečenia informácií alebo vašom výkaze práce pre služby zabezpečenia informácií a poradenstva o rizikách, a táto špecifikácia ponuky bude prostredníctvom odkazu zahrnutá do hlavnej servisnej zmluvy služby Dell SecureWorks. Ak chcete získať tlačenú kópiu týchto podmienok, kontaktujte vášho zástupcu služieb Dell SecureWorks, alebo si vytlačte kópiu týchto podmienok pri podpise objednávky služieb či výkazu práce.

Ak sa nižšie nezobrazuje žiadny opis služby ani špecifikácia ponuky, obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Dell Services a overte si dostupnosť tejto služby vo vašej krajine.