Európske obchodné centrum spoločnosti Dell od minulého roka podporuje aktivity bratislavskej Staromestskej knižnice. Naposledy minulý piatok, pri príležitosti Noci s Andersenom.  

„Spolupráca so Staromestskou knižnicou vychádza z nášho dlhodobého partnerstva s Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto. V rámci neho pomáhajú dobrovoľníci z Dellu na rôznorodých projektoch: Napríklad, pri revitalizácii verejných priestorov, pomoci v školských a predškolských zariadeniach,“ hovorí Jana Hudecová, koordinátorka dobrovoľníctva Európskeho obchodného centra Dell. „V minulom roku sme pomohli knižnici zabezpečiť prázdninový chod letnej čitárne v Medickej záhrade a od marca sme sa zapojili do kampane Jednu knihu ročne knižnici.“

Počas minulotýždňovej Noci s Andersenom sa dobrovoľníci Dellu venovali čítaniachtivým deťom. Deti pozvali na večeru. „Myslím, že pre deti bola noc v Staromestskej knižnici mimoriadnym zážitkom. Sme radi, že sme mohli tento zážitok rozšíriť o spoločnú večeru, ktorú si navyše deti mohli pripraviť aj samé,“ dodáva Jana Hudecová.

Európske obchodné centrum Dell Bratislava

Spoločnosť Dell pôsobí na Slovensku prostredníctvom európskej pobočky od roku 2002. Za uplynulých desať rokov sa pretransformovala z predajného centra pre nemecky hovoriace krajiny na Európske obchodné centrum, v ktorom sa integrujú mnohé obchodné činnosti ako financie, marketing, ľudské zdroje, technická podpora, predaj, zákaznícky servis a iné. V Bratislave pôsobí jedno z kľúčových globálnych centier pre finančné služby, ktoré zamestnáva 550 ľudí. Európske obchodné centrum Dell Bratislava celkovo zamestnáva viac ako 1 800 ľudí. Prehľad voľných pracovných pozícií v Európskom obchodnom centre Dell Bratislava nájdete na http://jobs.dell.com (v anglictine)

Spoločnosť Dell

Dell Inc. (NASDAQ: DELL) je popredným predajcom počítačových systémov na svete. Unikátny priamy model podnikania je založený na rešpektovaní požiadaviek zákazníkov, dodávaní inovatívnych technológií a kvalitnom servise. Viac informácií na www.dell.com.