|

Predajca

Tieto podmienky (Dell’s Channel Partner Agreement ) sa vzťahujú na nákup výrobkov, služieb alebo softvéru v prípade, že sa chystáte predať výrobok, software alebo poskytnúť službu tretej strane (ďalšiemu predajcovi alebo koncovému užívateľovi).