|

Veri Yönetimi

Farklı veri ortamlarını yönetin
Veri miktarı, çeşitliliği ve depolama alanları (örneğin, Hadoop ve NoSQL platformları), veri yönetimi karmaşıklığını arttırdı. Etkili veri yönetimi, optimum çevrimiçi işlem gerçekleştirme ve büyük veri analitiği başarısı bakımından son derece önemlidir. Bu meselenin üstesinden gelmek için Dell çözümleri, geleneksel ilişkisel veritabanlarını ve yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri türlerini hem şirket içinde hem de bulutta destekler.

Temel görevleri basitleştirin
Dell, geleneksel ilişkisel veritabanlarından Hadoop kümelerine kadar veritabanı yönetimi sürecinin tamamını kapsayan uçtan uca çözümler sunar. Yüksek kaliteli optimize edilmiş kodlar geliştirmenize, çeşitli satıcılardan alınan birden fazla veritabanını yönetmenize ve proaktif olarak korumanıza ve veritabanı etkinliğini izleyip analiz etmenize yardımcı olabiliriz. Ayrıca çözümlerimiz, yüksek kullanılabilirlik ve hızlı kurtarma sağlamak ve riski azaltmak amacıyla veritabanlarını çoğaltmanıza da yardımcı olur.

Hadoop platformu yönetimini basitleştirin
Hadoop benimseme düzeyiniz, deneyiminiz veya uzmanlığınız ne olursa olsun Dell çözümleri size destek olabilir. Intel® tarafından hızlandırılan gelişmiş bellek içi çözümleri ya da kurumsal kullanıma hazır Dell | Cloudera Apache Hadoop çözümünü test etmeye başlayın ve dağıtın. Dell | Cloudera Apache Hadoop, Dell sunucuları, ağ bağlantısı, yazılım ve isteğe bağlı servislerden oluşan uçtan uca bir çözümdür. Bu çözümün referans mimarileri, dağıtımı hızlandırmak için test edilmiş yapılandırmalar ve bilinen performans karakteristikleri sağlar.

Hadoop QuickStart
Dell QuickStart for Cloudera Hadoop; hızlı Hadoop dağıtımı, test ve analiz işlemleri için stratejileri net bir şekilde belirler. PowerEdge sunucularını, Cloudera Enterprise Basic Edition ve Dell servislerini içerir. Neredeyse gerçek zamanlı analitik için, akan verilerde etkileşimli bellek içi iş yüklerini işleyen sistemler gerekir. Dell, Cloudera ve Intel, Hadoop küme dağıtımlarını hızlandırmak için anahtar teslimi bir sistem olan Dell In-Memory Appliance for Cloudera Enterprise 'ı geliştirdi.

Dell veri yönetimi çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dell uzmanıyla görüşün.
Dell uzmanma basvurun