Zabezpečte svá data a zajistěte hladký provoz.
Chraňte data na pevných discích a výměnných médiích v celé své síti pomocí šifrování a silného ověřování.

• Zjednodušte zabezpečení dat koncových bodů jedním řešením navrženým pro systémové disky a výměnná média.
• Vzdáleně monitorujte zabezpečení klientů.
• Snadná správa auditů a dodržování předpisů přináší jednoduché šablony zásad dodržování předpisů, vzdálenou správu a rychlou obnovu systému.
• Znemožněte přístup neautorizovaným uživatelům v případě ztráty nebo krádeže.
• Spravujte a rozčleňujte data a přitom je spolehlivě zabezpečte před nechtěným přístupem. Uživatelé s více klienty nebo ti, kteří potřebují archivovat úložná zařízení, ocení funkci snadného vyjmutí, jež umožňuje rychle vyjmout pevný disk a vyměnit jej za jiný nebo jej uschovat kvůli bezpečnosti.
Před ztrátou dat způsobenou nečekanými pády systému chrání data integrovaný senzor volného pádu s rychlou odezvou.

Precision M4700