Podle testování pomocí porovnávacích zkoušek výdrže baterie Mobile Mark 2012 Productivity. Další informace o této porovnávací zkoušce najdete na adrese www.bapco.com (anglicky). Výsledky zkoušek slouží pouze k porovnání jednoho výrobku s jiným a nemohou zaručit, že dosáhnete stejné výdrže. Výdrž baterie může být oproti výsledkům zkoušek významně kratší a liší se v závislosti na konfiguraci výrobku, softwaru, způsobu používání, provozních podmínkách, nastavení řízení spotřeby a na dalších faktorech. Maximální výdrž baterie se v průběhu doby a používáním zkracuje.