Czas pracy baterii: dane dotyczące czasu pracy baterii są oparte na wynikach testu porównawczego Mobile Mark 2014, które są dostępne w witrynie www.bapco.com. Wyniki testu służą wyłącznie do porównania produktów. Rzeczywisty czas pracy baterii może być znacznie krótszy niż wynik osiągnięty podczas testu, ponieważ zależy od konfiguracji i sposobu użytkowania produktu, oprogramowania, warunków pracy, ustawień zarządzania energią i innych czynników. Maksymalny czas pracy baterii skraca się z upływem czasu.