Czas pracy akumulatora określono na podstawie danych uzyskanych za pomocą testu porównawczego akumulatora Mobile Mark 2007. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego testu porównawczego, odwiedź witrynę www.bapco.com (w języku angielskim). Wyniki testu służą wyłącznie do porównywania produktów i nie stanowią gwarancji, że dany akumulator będzie się charakteryzował takim samym czasem pracy. Czas pracy akumulatora może być znacznie krótszy niż wynik osiągnięty podczas testu, ponieważ zależy on od konfiguracji produktu, oprogramowania, sposobu użytkowania, warunków pracy, ustawień zarządzania energią i innych czynników. Maksymalny czas pracy akumulatora skraca się z upływem czasu i w miarę użytkowania produktu.