Firma Dell stosuje definicję produktów niezawierających BFR/PVC zgodnie z dokumentem „iNEMI Position Statement on the Definition of 'Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)”. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej odpowiedzialności korporacyjnej w witrynie dell.com. Ta definicja nie obejmuje niektórych zewnętrznych zasilaczy i przewodów zasilających. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym.