Πιστοποίηση EPEAT Gold στις ΗΠΑ. Η πιστοποίηση EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Δείτε τη διεύθυνση www.epeat.net (στα Αγγλικά) για την κατάσταση πιστοποίησης κατά χώρα.